Monthly Archives: Listopad 2018

2711, 2018

Dostawa żywności

Listopad 27th, 2018|

1.Ogłoszenie nr 653583

2.SIWZ z załacznikami

3Projekt umowy zyw.

4.Cześci zamówienia

1411, 2018

Wynik ogłoszenia na remont korytarza w pawilonie łóżkowym

Listopad 14th, 2018|

Wynik korytarz

611, 2018

Zaproszenie do składania ofert na remont korytarza w pawilonie łóżkowym

Listopad 6th, 2018|

Ogłoszenie korytarz gł

Oferta klataka

wykaz prac

Projekt umowy

Oswiadczenie klatka