Ogłoszenia

2310, 2017

Wynik zapytania cenowego na montaż hydrantów

Październik 23rd, 2017|

Prot. hydranty

1310, 2017

Zaproszenie do składania ofert na montaż/wymianę drzwi i okien p.poż. w pawilonie łóżkowym

Październik 13th, 2017|

Zaproszenie P.poz BG

Oświadczenie

Wykaz robót

Projekt umowy drzwi

Oferta drzwi

część opisowa-1A7

Wykaz stolarki

A2 Rzut piwnic

A3 Rzut parteru z uzgodnieniem

A4 Rzut I piętra

A5 Rzut II piętra

1310, 2017

Zaproszenie do składania ofert na wymianę hydrantów w pawilonie łóżkowym

Październik 13th, 2017|

Zaproszenie do zlozenia oferty na hydranty

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy hydranty

Projekt umowy hydranty

Wykaz robót

Specyfikacja hydranty Pawilon łóżkowy

Przedmiar-Roboty instalacyjne-przystosowanie do war.p.poż-Pawilon Łóżkowy-DPS Jeziorany-08

Opis pawilon łózkowy

S1 Rzut piwnic

S2 Rzut parteru

S3 Rzut I piętra

S4 Rzut II piętraS5

Rzut poddasza

1210, 2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wanien dla osób niepełnosprawnych

Październik 12th, 2017|

Zapytanie cenowe na wanny

1904, 2017

ZDROWSI BO AKTYWNI – aktywizacja czasu wolnego seniorów.

Kwiecień 19th, 2017|

PLIK DO POBRANIA:

Dom-Pomocy-Społecznej-w-Jezioranach-zaprasza-do-udziału-w-projekcie-socjalnym-adresowanym-do-osób-powyżej-60-roku-życia

2301, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę środków czystości

Styczeń 23rd, 2017|

Wynik chemia 17

1101, 2017

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę środków czystości

Styczeń 11th, 2017|

MODYFIKACJA

1. Zaproszenie chemia

2. Projekt Umowa chemia

3.Środki czystości

 

501, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę zrębki dla DPS

Styczeń 5th, 2017|

Wynik biomasa 17

501, 2017

Protokół z otwaria ofert na dostawę zrębki

Styczeń 5th, 2017|

Protokoł zrębka

2812, 2016

Zaproszenie do składania ofert na dostawę zrębki

Grudzień 28th, 2016|

1. zaproszenie biomasa

2.Oferta biomasa

3.UMOWA biomasa