Ogłoszenia

1806, 2018

Zaproszenie do składania ofert na malowanie pomieszczeń w pawilonie łóżkowym,

Czerwiec 18th, 2018|

1.Ogłoszenie malowanie korytarza

2.Oferta malowanie

3.Oświadczenie

4.Wykaz robót

5.Projekt umowy malowanie

6.Metry I i II p

2102, 2018

Wynik zapytania cenowego na dostawę środków czystości

Luty 21st, 2018|

Wynik chemia 18

1302, 2018

Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości

Luty 13th, 2018|

1.Ogłoszenie chemia 18

2.Srodki czystości 2018

3.Projekt Umowa chemia

502, 2018

Wynik zapytania cenowego na dostawę zrębki

Luty 5th, 2018|

Wynik dostawa zrębki

2601, 2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę zrębki

Styczeń 26th, 2018|

Ogłoszenie na dostawę zrębki

Oferta biomasa

Umowa projekt

2112, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę warzyw i owoców

Grudzień 21st, 2017|

Protokół warzywa

1412, 2017

Zaproszenie do składnia ofert na dostawę warzyw i owoców w 2018 r. dla DPS

Grudzień 14th, 2017|

1.Zaproszennie w-wa 2018

2.Oferta w-wa

3Umowa projekt w-wa

4Przewidywany wykaz owoców i warzyw na 2018 r

1412, 2017

Protokół z otwarcia ofert na montaż systemu trzymaczy drzwi

Grudzień 14th, 2017|

Protokół z otwarca ofer

512, 2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie systemu trzymaczy drzwi p.poż

Grudzień 5th, 2017|

Ogłoszenie p.poż

Oferta

Oświadczenie

Wykaz robót p.poż

Projekt umowy p.poż

Przedmiar-Instalacje teletechniczne-przystosowanie do war.p

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_parter

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_blokowy

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_2_piętro

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_1_piętro

1611, 2017

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach

Listopad 16th, 2017|