Ogłoszenia

512, 2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie systemu trzymaczy drzwi p.poż

Grudzień 5th, 2017|

Ogłoszenie p.poż

Oferta

Oświadczenie

Wykaz robót p.poż

Projekt umowy p.poż

Przedmiar-Instalacje teletechniczne-przystosowanie do war.p

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_parter

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_blokowy

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_2_piętro

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_1_piętro

1611, 2017

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach

Listopad 16th, 2017|

2410, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę, montaż drzwi i okien p.poż.

Październik 24th, 2017|

Wynik drzwi scan

2310, 2017

Wynik zapytania cenowego na montaż hydrantów

Październik 23rd, 2017|

Prot. hydranty

1310, 2017

Zaproszenie do składania ofert na montaż/wymianę drzwi i okien p.poż. w pawilonie łóżkowym

Październik 13th, 2017|

Zaproszenie P.poz BG

Oświadczenie

Wykaz robót

Projekt umowy drzwi

Oferta drzwi

część opisowa-1A7

Wykaz stolarki

A2 Rzut piwnic

A3 Rzut parteru z uzgodnieniem

A4 Rzut I piętra

A5 Rzut II piętra

1310, 2017

Zaproszenie do składania ofert na wymianę hydrantów w pawilonie łóżkowym

Październik 13th, 2017|

Zaproszenie do zlozenia oferty na hydranty

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy hydranty

Projekt umowy hydranty

Wykaz robót

Specyfikacja hydranty Pawilon łóżkowy

Przedmiar-Roboty instalacyjne-przystosowanie do war.p.poż-Pawilon Łóżkowy-DPS Jeziorany-08

Opis pawilon łózkowy

S1 Rzut piwnic

S2 Rzut parteru

S3 Rzut I piętra

S4 Rzut II piętraS5

Rzut poddasza

1210, 2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wanien dla osób niepełnosprawnych

Październik 12th, 2017|

Zapytanie cenowe na wanny

1904, 2017

ZDROWSI BO AKTYWNI – aktywizacja czasu wolnego seniorów.

Kwiecień 19th, 2017|

PLIK DO POBRANIA:

Dom-Pomocy-Społecznej-w-Jezioranach-zaprasza-do-udziału-w-projekcie-socjalnym-adresowanym-do-osób-powyżej-60-roku-życia

2301, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę środków czystości

Styczeń 23rd, 2017|

Wynik chemia 17

1101, 2017

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę środków czystości

Styczeń 11th, 2017|

MODYFIKACJA

1. Zaproszenie chemia

2. Projekt Umowa chemia

3.Środki czystości