2410, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę, montaż drzwi i okien p.poż.

Wynik drzwi scan

2310, 2017

Wynik zapytania cenowego na montaż hydrantów

Prot. hydranty

1310, 2017

Zaproszenie do składania ofert na montaż/wymianę drzwi i okien p.poż. w pawilonie łóżkowym

Zaproszenie P.poz BG

Oświadczenie

Wykaz robót

Projekt umowy drzwi

Oferta drzwi

część opisowa-1A7

Wykaz stolarki

A2 Rzut piwnic

A3 Rzut parteru z uzgodnieniem

A4 Rzut I piętra

A5 Rzut […]

1310, 2017

Zaproszenie do składania ofert na wymianę hydrantów w pawilonie łóżkowym

Zaproszenie do zlozenia oferty na hydranty

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy hydranty

Projekt umowy hydranty

Wykaz robót

Specyfikacja hydranty Pawilon łóżkowy

Przedmiar-Roboty instalacyjne-przystosowanie do war.p.poż-Pawilon Łóżkowy-DPS Jeziorany-08

Opis […]

1210, 2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wanien dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie cenowe na wanny

1904, 2017

ZDROWSI BO AKTYWNI – aktywizacja czasu wolnego seniorów.

PLIK DO POBRANIA:

Dom-Pomocy-Społecznej-w-Jezioranach-zaprasza-do-udziału-w-projekcie-socjalnym-adresowanym-do-osób-powyżej-60-roku-życia

2301, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę środków czystości

Wynik chemia 17

1101, 2017

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę środków czystości

MODYFIKACJA

1. Zaproszenie chemia

2. Projekt Umowa chemia

3.Środki czystości