502, 2019

Protokół z otwarcia ofert na dostawę zrębki

2801, 2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę zrębki na 2019 r

1.Ogłoszenie biomasa 19

2.Oferta biomasa

3.Umowa projekt

2801, 2019

Plan zamówień publicznych na 2019 r

1412, 2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę warzyw i owoców

1.Ogłoszenie warzywa

2.Warzywa na 2019 r.

3.Oferta w-wa

4Umowa projekt w-wa

1411, 2018

Wynik ogłoszenia na remont korytarza w pawilonie łóżkowym

Wynik korytarz

611, 2018

Zaproszenie do składania ofert na remont korytarza w pawilonie łóżkowym

Ogłoszenie korytarz gł

Oferta klataka

wykaz prac

Projekt umowy

Oswiadczenie klatka

2606, 2018

Wynik zapytania cenowego na malowanie pawilonu łóżkowego

1806, 2018

Zaproszenie do składania ofert na malowanie pomieszczeń w pawilonie łóżkowym,

1.Ogłoszenie malowanie korytarza

2.Oferta malowanie

3.Oświadczenie

4.Wykaz robót

5.Projekt umowy malowanie

6.Metry I i II p