2102, 2018

Wynik zapytania cenowego na dostawę środków czystości

Wynik chemia 18

1302, 2018

Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości

1.Ogłoszenie chemia 18

2.Srodki czystości 2018

3.Projekt Umowa chemia

502, 2018

Wynik zapytania cenowego na dostawę zrębki

Wynik dostawa zrębki

2601, 2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę zrębki

Ogłoszenie na dostawę zrębki

Oferta biomasa

Umowa projekt

2112, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę warzyw i owoców

Protokół warzywa

1412, 2017

Zaproszenie do składnia ofert na dostawę warzyw i owoców w 2018 r. dla DPS

1.Zaproszennie w-wa 2018

2.Oferta w-wa

3Umowa projekt w-wa

4Przewidywany wykaz owoców i warzyw na 2018 r

1412, 2017

Protokół z otwarcia ofert na montaż systemu trzymaczy drzwi

Protokół z otwarca ofer

512, 2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie systemu trzymaczy drzwi p.poż

Ogłoszenie p.poż

Oferta

Oświadczenie

Wykaz robót p.poż

Projekt umowy p.poż

Przedmiar-Instalacje teletechniczne-przystosowanie do war.p

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_parter

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_blokowy

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_2_piętro

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_1_piętro