2601, 2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę zrębki

Ogłoszenie na dostawę zrębki

Oferta biomasa

Umowa projekt

2112, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę warzyw i owoców

Protokół warzywa

1412, 2017

Zaproszenie do składnia ofert na dostawę warzyw i owoców w 2018 r. dla DPS

1.Zaproszennie w-wa 2018

2.Oferta w-wa

3Umowa projekt w-wa

4Przewidywany wykaz owoców i warzyw na 2018 r

1412, 2017

Protokół z otwarcia ofert na montaż systemu trzymaczy drzwi

Protokół z otwarca ofer

512, 2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie systemu trzymaczy drzwi p.poż

Ogłoszenie p.poż

Oferta

Oświadczenie

Wykaz robót p.poż

Projekt umowy p.poż

Przedmiar-Instalacje teletechniczne-przystosowanie do war.p

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_parter

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_blokowy

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_2_piętro

PT_pawilon_łózkowy_trzymacze_1_piętro

1611, 2017

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach

2410, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę, montaż drzwi i okien p.poż.

Wynik drzwi scan

2310, 2017

Wynik zapytania cenowego na montaż hydrantów

Prot. hydranty