1611, 2017

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach

2410, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę, montaż drzwi i okien p.poż.

Wynik drzwi scan

2310, 2017

Wynik zapytania cenowego na montaż hydrantów

Prot. hydranty

1310, 2017

Zaproszenie do składania ofert na montaż/wymianę drzwi i okien p.poż. w pawilonie łóżkowym

Zaproszenie P.poz BG

Oświadczenie

Wykaz robót

Projekt umowy drzwi

Oferta drzwi

część opisowa-1A7

Wykaz stolarki

A2 Rzut piwnic

A3 Rzut parteru z uzgodnieniem

A4 Rzut I piętra

A5 Rzut […]

1310, 2017

Zaproszenie do składania ofert na wymianę hydrantów w pawilonie łóżkowym

Zaproszenie do zlozenia oferty na hydranty

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy hydranty

Projekt umowy hydranty

Wykaz robót

Specyfikacja hydranty Pawilon łóżkowy

Przedmiar-Roboty instalacyjne-przystosowanie do war.p.poż-Pawilon Łóżkowy-DPS Jeziorany-08

Opis […]

1210, 2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wanien dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie cenowe na wanny

1904, 2017

ZDROWSI BO AKTYWNI – aktywizacja czasu wolnego seniorów.

PLIK DO POBRANIA:

Dom-Pomocy-Społecznej-w-Jezioranach-zaprasza-do-udziału-w-projekcie-socjalnym-adresowanym-do-osób-powyżej-60-roku-życia

2301, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę środków czystości

Wynik chemia 17