1101, 2017

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę środków czystości

MODYFIKACJA

1. Zaproszenie chemia

2. Projekt Umowa chemia

3.Środki czystości

 

501, 2017

Wynik zapytania cenowego na dostawę zrębki dla DPS

Wynik biomasa 17

501, 2017

Protokół z otwaria ofert na dostawę zrębki

Protokoł zrębka

2812, 2016

Zaproszenie do składania ofert na dostawę zrębki

1. zaproszenie biomasa

2.Oferta biomasa

3.UMOWA biomasa

2812, 2016

Wynik zapytania cenowego na dostawę warzyw i owoców dla DPS Jeziorany

1612, 2016

Zapytanie cenowe na dostawę warzyw i owoców na 2017 rok

Zaproszennie w-wa 2017

warzywa owoce na 2017

Oferta w-wa

Umowa projekt w-wa

712, 2016

Wynik zapytania cenowego na przystosowanie budynku głównego do wymogów p.poż

Wynik p.poż

2911, 2016

Zaproszenie do złożenia ofert na remont budynku głównego polegający na przystosowaniu obiektu do wymogów p.poż

Architektura Zaproszenie P.poz BG

Oświdczenie P.poż B.G

Oferta

Wykaz robót p.poż

Projekt umowy p.poż

Przedmiar budowlany-Malowanie komunikacji-Budynek Główny-DPS Jeziorany-2016

Przedmiar budowlany-Przystosowanie do warunków ochrony p.poż.-Budynek Główny-DPS […]