1310, 2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA DOSTAWĘ BIOMASY

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

UMOWA biomasa

Oferta biomasa

2909, 2015

WYNIK PRZETARGU NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI NA POSESJI DPS

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

1409, 2015

PRZETARG NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI NA POSESJI DPS

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

Polbruk SIWZ

D-11,D-2,D-3, D-4 ,D-5, D-6, D-7, D-8, D-9,

Mapka , powierzchnia

opis

ssp

przedmiar

402, 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

PLIKI DO POBRANIA:

Wykaz srodkow czystosci 2015

OGLOSZENIE chemia

Projekt Umowa chemia

501, 2015

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ BIOMASY

PLIK DO POBRANIA:

Wynik biomasa

201, 2015

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

PLIKI DO POBRANIA:

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM

UMOWA biomasa

Oferta biomasa

2312, 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – Dostawa Leków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia: Dostawa leków (załącznik nr […]

1512, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

zawiadomienie_o_wyborze