501, 2015

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ BIOMASY

PLIK DO POBRANIA:

Wynik biomasa

201, 2015

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

PLIKI DO POBRANIA:

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM

UMOWA biomasa

Oferta biomasa

2312, 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – Dostawa Leków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia: Dostawa leków (załącznik nr […]

1512, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

zawiadomienie_o_wyborze

212, 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI
Zamieszczone w BZP nr 394590 -2014 z dnia 02.12.2014 r.
1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach
Adres: […]

2810, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 […]

2210, 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – biomasa

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany
2. Określenie przedmiotu […]

2110, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. […]