212, 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI
Zamieszczone w BZP nr 394590 -2014 z dnia 02.12.2014 r.
1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach
Adres: […]

2810, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 […]

2210, 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – biomasa

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany
2. Określenie przedmiotu […]

2110, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. […]

1610, 2014

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych […]

1310, 2014

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa […]

310, 2014

Przetarg – Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap

Jeziorany dnia 03.10.2014 r
S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Podstawa prawna:
ustawa […]

2301, 2014

Przetarg na wycinkę wierzby energetycznej…

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany  :
ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę wierzby energetycznej  2 – 7 letniej o […]