1610, 2014

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych […]

1310, 2014

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa […]

310, 2014

Przetarg – Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap

Jeziorany dnia 03.10.2014 r
S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Podstawa prawna:
ustawa […]

2301, 2014

Przetarg na wycinkę wierzby energetycznej…

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany  :
ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę wierzby energetycznej  2 – 7 letniej o […]

1411, 2013

Przetarg na malowanie korytarza

Dyrektor DPS z siedzibą w Jezioranach przy ulicy Kajki 49

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
” Malowanie korytarza II pietra […]