Pracownia plastyczna

Techniki plastyczne odgrywają dużą rolę terapeutyczną w rozwoju osób niepełnosprawnych. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze i odtwórcze, pobudza wyobraźnię, wrażliwość, poczucie wiary w siebie. Celem naszej pracy jest rozwój umiejętności manualnych, zwiększenie koncentracji, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyciszenie i umożliwienie podopiecznym swobodnego wyrażania emocji i uczuć. Stosujemy różne metody i techniki, od rysunku i malarstwa do zdobnictwa i sztuk użytkowych. Prace mieszkańców wystawiane są w różnych konkursach plastycznych, na kiermaszach lub zdobią ich pokoje.

Pracownia malarska

Pracownia malarska zrzesza podopiecznych uzdolnionych plastycznie. Przeprowadzane są tu zajęcia z malarstwa olejnego i akrylowego, rysunku, papieroplastyki techniką papier marche, oraz technik zdobniczych typu decoupage. Warsztaty prowadzone są w kilku grupach czteroosobowych, a także indywidualnie, w zależności od trudności tematu czy techniki. Zajęcia trwają ok. 3 godzin.
Podopieczni tworzą obrazy według zaproponowanego przez siebie tematu na gotowych podobraziach przy pomocy instruktora. Dzieła są wykorzystywane do zdobienia korytarzy, pokojów lub też umieszczane w galerii.
W pracowni również odbywają się malarskie warsztaty integracyjne osób niepełnosprawnych i dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pracownia muzykoterapii

Muzykoterapia to najdelikatniejsza forma terapii, jest to forma leczenia poprzez muzykę, wspólne śpiewanie , grę i zabawę.
Podczas muzykoterapii biernej, uczestnicy słuchają muzyki aktywizującej i relaksacyjnej. Bardzo chętnie podopieczni uczestniczą w terapii czynnej z udziałem instrumentów perkusyjnych, gdzie muzyka łączona jest z ruchem. Przy akordeonie śpiewają ulubione piosenki, a także uczą się nowych.
Stałym elementem zajęć są cotygodniowe dyskoteki oraz seanse filmowe. Pracownia Muzykoterapii wyposażona jest w nowoczesne nagłośnienie oraz projektor multimedialny, co daje wiele możliwości w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. W pracowni działa grupa wokalna ,,Malwa’’. Oprócz zajęć terapeutycznych odbywają się tu spotkania okolicznościowe mieszkańców i wszelkie imprezy wewnętrzne.

Pracownia rehabilitacji

Rehabilitacja prowadzona jest przez licencjonowanego fizjoterapeutę. Nasi mieszkańcy mają możliwość korzystania z sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oraz ogólnousprawniający.
Fizjoterapeuta prowadzi:
-zajęcia grupowe (osoby o podobnej sprawności motorycznej),
-zajęcia indywidualne (według zaleceń lekarza),
-gimnastykę ogólnokondycyjną,
– ćwiczenia przyłóżkowe,
– masaże,
– profilaktykę przeciwodleżynową,
– zajęcia na basenie w Olsztynie i Dobrym Mieście,
– zajęcia w hali sportowej,
– treningi żeńskiej drużyny piłki nożnej i tenisa stołowego,
-pozyskuje także dofinansowania z NFZ oraz PCPR na zaopatrzenie ortopedyczne dla mieszkańców.
W ramach działań fizjoterapeutycznych nasi mieszkańcy wyjeżdżają na coroczne, dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne w góry i nad morze, do ośrodków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Pracownia rękodziała

Ergoterapia jest jedną z bardziej wymagających form terapii. Zajęcia dostosowane są indywidualnie, do możliwości, sprawności manualnej mieszkańców, ich preferencji i uzdolnień. Rozwijają wyobraźnię, poczucie piękna i estetyki. Powstają tu haftowane serwetki, monogramy, obrazy. Są też robótki ręczne, elementy dziewiarstwa, krawiectwa i tkactwa. Mieszkańcy wykonują też samodzielnie świąteczne ozdoby różnymi technikami, co sprawia im chyba najwięcej radości.

Pracownia terapeutyczno – rehabilitacyjna

Pracownia w Bloku Głównym spełnia funkcje terapeutyczno – rehabilitacyjne. Zajęcia polegają głównie na działaniach plastycznych oraz manualnych. Podopieczni mają do dyspozycji materiały plastyczne i pod okiem instruktora, wykonują prace różnymi technikami. W pracowni wykonywana jest także biżuteria. Mieszkańcy mają możliwość stworzenia dla siebie bransoletek czy kolczyków.
Znajduje się tu też podstawowy sprzęt rehabilitacyjny: rower stacjonarny, bieżnia oraz przyrządy służące poprawianiu sprawności manualnej. Podopieczni korzystają z nich pod opieką instruktora.

Pracownia terapii zajęciowej z biblioterapią

Książka może kompensować braki osoby niepełnosprawnej, może pełnić funkcję profilaktyczną, stymulować własną twórczość osób uczestniczących w zajęciach. Terapia poprzez czytanie może łagodzić cierpienia spowodowane chorobą i wskazywać sposoby radzenia sobie z codziennymi problemami. Zajęcia biblioterapii realizowane są w formie grupowej i indywidualnej. Celem zajęć jest między innymi pokonywanie samotności i zaspokajanie przez osoby niepełnosprawne potrzeb kulturalnych, intelektualnych, rozrywkowych. Podczas zajęć wykorzystujemy książki o ciekawej tematyce, pięknej formie i optymistycznym zakończeniu. Stosujemy różnorodne metody pracy:
– głośne czytanie książek i czasopism
– rozmowy na temat poznanych tekstów
– słuchanie audiobooków
– oglądanie filmów
– rozwiązywanie krzyżówek i rebusów
– korzystanie z gier dydaktycznych
– wykonywanie prac plastycznych, gazetek tematycznych oraz prezentacji multimedialnych

Pracownia komputerowa

W tej pracowni mieszkańcy uczą się obsługi komputera, posługiwania się myszką, ćwiczą tu umiejętność pisania, drukowania, , obsługi poczty, wyszukiwarek internetowych i spędzają czas grając w gry komputerowe. Poprzez tego typu zajęcia, wzbogacamy wyobraźnię mieszkańców i ich wiedzę o świecie. Pracownia wyposażona jest w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia obejmują:
-przygotowywanie różnorodnych potraw
-komponowanie jadłospisu
-naukę posługiwania się sprzętem kuchennym
-nakrywanie do stołu
-mycie naczyń

Ogród

Ze środków uzyskanych z dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska utworzyliśmy Przy naszym Domu sad przyrodniczo – ekologiczny, w którym w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym odbywają się zajęcia z ergoterapii.

Arlekin

Od kilku lat działa u nas grupa teatralna Arlekin. Nasi Aktorzy przygotowują przedstawienia teatralne, w tym także jasełka, które prezentowane są podczas Gminnego Przeglądu Grup Jasełkowych. Zespół często wyjeżdża na konkursy i przeglądy twórczości artystycznej, gdzie ma okazję zaprezentować swoje talenty aktorskie.

Świetlica zabawek i rysunku – relaksu i prostych zajęć

Świetlica działa przez cały dzień, w weekendy oraz święta. Wyposażona jest w zabawki i gry manualne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Przebywają w niej mieszkanki z głębokim upośledzeniem a także słabsze fizycznie, na wózkach inwalidzkich. Prowadzimy tu proste zajęcia terapeutyczno-zabawowe, które eliminują monotonię dnia codziennego, nudę, pustkę i samotność. Najważniejsze jest to, że osoby słabe fizycznie i nie wykazujące się szczególnymi uzdolnieniami, mają możliwość przebywania z innymi mieszkańcami i korzystania z zajęć wzmacniających ich sprawność umysłową i manualną.