13 10, 2017

Zaproszenie do składania ofert na wymianę hydrantów w pawilonie łóżkowym

2019-11-28T22:37:36+00:00Październik 13th, 2017|

Zaproszenie do zlozenia oferty na hydranty Formularz oferty Oświadczenie wykonawcy hydranty Projekt umowy hydranty Wykaz robót Specyfikacja hydranty Pawilon łóżkowy Przedmiar-Roboty instalacyjne-przystosowanie do war.p.poż-Pawilon Łóżkowy-DPS Jeziorany-08 Opis pawilon łózkowy S1 Rzut piwnic S2 Rzut parteru S3 Rzut I piętra S4 Rzut II piętraS5 Rzut poddasza