Lokalizacja , otoczenie i historia miasta.

Jeziorany są malowniczym miasteczkiem, położonym w środkowej części Pojezierza Mazurskiego w dorzeczu Łyny, w odległości 35 km na północny wschód od Olsztyna. Pojezierze urzeka pięknem krajobrazu, i unikalnym dziedzictwem kulturowym.

W okolicy znajduje się kilka jezior. Największe z nich to Jezioro Luterskie i Blanki. Kilka kilometrów od miasta, w rejonie wioski Ustnik, zlokalizowane są rozlewiska rzeki Symsarny z rezerwatem dzikiego ptactwa. Jest to miejsce lęgowe i wypoczynkowe dla około 50 gatunków ptaków.

Założycielem Jezioran był biskup warmiński Herman z Pragi. Murowany zamek biskupów warmińskich wybudowano po 1350 r. Była to budowla dwuskrzydłowa z narożną wieżą, poprzedzona od wschodu małym przedzamczem. Zamek rozebrano po pożarze w 1783 r., a materiał przeznaczono na odbudowę miasta. Zachowała się jedynie dolna część głównego skrzydła zachodniego ze sklepionymi piwnicami. Pożar zniszczył Jeziorany niemal doszczętnie. Odbudowano je w całości murowane, co na owe czasy było niezwykłe. Wspominał nawet o tym biskup Ignacy Krasicki.

1946 r. w wyniku powojennych zmian granic państwowych Jeziorany zostały włączone administracyjnie do nowo powstałego województwa olsztyńskiego. Według danych z 30 czerwca 2012 roku, miasto liczyło 3331 mieszkańców.

Zabytki

  • gotycki kościół św. Bartłomieja z roku 1390,  z wieżą dobudowaną w początkach XX wieku i cenną kołatką – jednym z rzadkich okazów sztuki odlewniczej. Wzniesiony jako trójnawowa hala bez chóru o czterech przęsłach, na planie zapożyczonym z kościoła św. Jana w Ornecie. W 1912 r. kościół był poddany gruntownej renowacji, połączonej z rozbudową korpusu o dwa przęsła wschodnie, a wieża nadbudowana o dwie kondygnacje. Wyposażenie kościoła w większości barokowe. Ołtarz główny z warsztatu Jana Chryzostoma Schmidta z Reszla pochodzi z roku 1734 r.
  • resztki piwnic zamku biskupów warmińskich (obecnie budynek Urzędu Miejskiego przy Placu Zamkowym) oraz gotyckich murów miejskich.
  • kaplica przy skrzyżowaniu ulic Kopernika, Kajki i Mickiewicza
  • nieczynny kościół ewangelicki przy ulicy Mickiewicza
  • na terenie obecnej remizy straży pożarnej znajdował się cmentarz żydowski.
  • domy przy ulicy Kajki (wjazd od strony Olsztyna).
  • rynek i pozostałości rzadko występującego rynku przelotowego, z główną ulicą (obecnie ulica Kajki) przechodzącą przez środek placu. W miejscu obecnego skweru z pomnikiem znajdował się budynek ratusza

Dom Pomocy Społecznej- historia i teraźniejszość

Dom w Jezioranach został utworzony l lipca 1946 roku pod nazwą: Państwowy Zakład Specjalny dla Dorosłych. W budynku przy ul. Kajki 53 zamieszkało wówczas 15 osób wymagających opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. Wnętrze i otoczenie budynku nie odpowiadały w pełni potrzebom pensjonariuszy, dlatego też jesienią 1947 r. mieszkańcy wraz z administracją zostali przeniesieni do budynku mieszczącego się przy ul. Kajki 51. Z biegiem lat Zakład zmieniał swoją nazwę i profil działalności. I tak w zabudowaniach zajmowanych obecnie przez DPS mieściły się: Państwowy Zakład Specjalny dla Przewlekle Chorych, Państwowy Zakład dla Niewidomych, Państwowy Zakład dla Nieuleczalnie Chorych, Państwowy Dom Specjalny dla Umysłowo Upośledzonych Zdolnych do Pracy oraz Państwowy Dom Pomocy Społecznej. Pod tą nazwą zakład funkcjonował do 30 stycznia 1992 roku. W tym czasie unowocześniono metody leczniczo – profilaktyczne i wprowadzono zajęcia terapeutyczne.

Dzisiaj Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach jest jednostką organizacyjną o zasięgu ponadlokalnym. Organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (z dn. 12 marca 2004 r.) Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz zapewnia możliwość korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Celem działania Domu jest zagwarantowanie jego mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia. Mieszka tu 145 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy mają do dyspozycji świetlice, pracownie terapeutyczne, łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, jadalnie, kuchnie podręczne. Zajmują pokoje 2 i 3-osobowe. Uczestniczą w  zajęciach  terapeutycznych, wykonują prace plastyczne oraz rękodzieła zdobiące potem cały nasz Dom. Aby utrzymać sprawność fizyczną są zachęcani do uczestniczenia w ćwiczeniach rekreacyjno-sportowych pod opieką rehabilitantów. W naszym Domu działa zespół teatralny „Arlekin”,  oraz wokalny „Malwa” – wielokrotny laureat różnych przeglądów i festiwali. Dom posiada także piękną kaplicę, w której odbywają się uroczystości kościelne. Duża posesja, a także ogród i sad, to miejsce wypoczynku i rekreacji od wiosny do jesieni. Wszyscy nasi podopieczni mają zapewnioną troskliwą i serdeczną opiekę. Liczne imprezy, wyjazdy i wspólne zabawy mają ubarwić ich trudne, pełne barier życie. Każdy uśmiech i oznaka przywiązania do tego miejsca są tym co sprawia, że, Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach to właśnie ich Dom.