Pracownia plastyczna

Techniki plastyczne odgrywają dużą rolę terapeutyczną w rozwoju osób niepełnosprawnych. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze i odtwórcze, pobudza wyobraźnię, wrażliwość, poczucie wiary w siebie. Celem naszej pracy jest rozwój umiejętności manualnych, zwiększenie koncentracji, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyciszenie i umożliwienie podopiecznym swobodnego wyrażania emocji i uczuć. Stosujemy różne metody i techniki, od rysunku i malarstwa do zdobnictwa i sztuk użytkowych. Prace mieszkańców wystawiane są w różnych konkursach plastycznych, na kiermaszach lub zdobią ich pokoje.

Pracownia malarska

Pracownia malarska zrzesza podopiecznych uzdolnionych plastycznie. Przeprowadzane są tu zajęcia z malarstwa olejnego i akrylowego, rysunku, papieroplastyki techniką papier marche, oraz technik zdobniczych typu decoupage. Warsztaty prowadzone są w kilku grupach czteroosobowych, a także indywidualnie, w zależności od trudności tematu czy techniki. Zajęcia trwają ok. 3 godzin.
Podopieczni tworzą obrazy według zaproponowanego przez siebie tematu na gotowych podobraziach przy pomocy instruktora. Dzieła są wykorzystywane do zdobienia korytarzy, pokojów lub też umieszczane w galerii.
W pracowni również odbywają się malarskie warsztaty integracyjne osób niepełnosprawnych i dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pracownia muzykoterapii

Muzykoterapia to najdelikatniejsza forma terapii, jest to forma leczenia poprzez muzykę, wspólne śpiewanie , grę i zabawę.
Podczas muzykoterapii biernej, uczestnicy słuchają muzyki aktywizującej i relaksacyjnej. Bardzo chętnie podopieczni uczestniczą w terapii czynnej z udziałem instrumentów perkusyjnych, gdzie muzyka łączona jest z ruchem. Przy akordeonie śpiewają ulubione piosenki, a także uczą się nowych.
Stałym elementem zajęć są cotygodniowe dyskoteki oraz seanse filmowe. Pracownia Muzykoterapii wyposażona jest w nowoczesne nagłośnienie oraz projektor multimedialny, co daje wiele możliwości w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. W pracowni działa grupa wokalna ,,Malwa’’. Oprócz zajęć terapeutycznych odbywają się tu spotkania okolicznościowe mieszkańców i wszelkie imprezy wewnętrzne.

Pracownia rehabilitacji

Istotnym ogniwem usprawniania jest rehabilitacja. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zabiegi daje szanse na poprawę sprawności i zapobiega dysfunkcjom. W Domu fizykoterapia i zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez trzy fizjoterapeutki. Mieszkańcy mogą korzystać z rehabilitacji codziennie od poniedziałku od piątku. Do ich dyspozycji w tym zakresie są dwie sale.

KINEZYTERAPIA

Podstawę działań rehabilitacyjnych stanowią zajęcia indywidualne. Odbywają się one w sali rehabilitacyjnej  i na oddziałach, przy łóżku chorego. Działania lecznicze dostosowane są potrzeb i możliwości Mieszkańców, którzy mają indywidualnie ustalony program rehabilitacji, opracowany w oparciu o wywiad, badanie, aktualny stan zdrowia i problem funkcjonalny.

Osobom objętym terapią indywidualną oferujemy:

– ćwiczenia kinezyterapeutyczne;

– profilaktykę i terapię przeciwodleżynową;

– pionizację (ręczną, za pomocą sprzętu);

– trening chodu;

– spacery z asystą;

– zabiegi fizykalne;

– masaże.

Mieszkańcy są zaopatrywani w sprzęt i pomoce ortopedyczne.

Inną formę ćwiczeń stanowią zajęcia grupowe i zespołowe. W poszczególnych grupach prowadzimy gimnastykę ogólnie usprawniającą oraz trening z wykorzystaniem przyborów i na przyrządach. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona jest w: rowery, orbitreki, bieżnię, pas wibracyjny, przybory, akcesoria do ćwiczeń i pomoce manualne.

W Bloku Głównym w Pracowni plastycznej znajduje się podstawowy sprzęt rehabilitacyjny: rower treningowy, orbitrek oraz pomoce motoryczne i manualne, przez co Pracownia spełnia funkcję terapeutyczną i rehabilitacyjną.

Osobom z nadwagą  proponujemy trening XXL, jako bezpieczny i efektywny sposób na redukcję masy ciała. Aktywnością ogólnodostępną dla każdego są spacery grupowe oraz Nordic Walking, jako forma rekreacji. Staramy się też skutecznie walczyć z nieprawidłowymi postawami i korygować wady stosując ćwiczenia korekcyjne. W ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dostarczamy mieszkańcom dawkę wiedzy i umiejętności z zakresu wysiłku fizycznego, zasad zdrowego odżywiania, oraz aktywności na świeżym powietrzu.

FIZYKOTERAPIA

W celu zwiększenia efektu leczniczego kinezyterapii łączymy ją z różnymi rodzajami leczenia, wykorzystującymi  czynniki fizykalne wytworzone przez urządzenia. W ramach fizykoterapii wykonujemy:

– elektroterapię (jonoforezę, prąd galwaniczny, diadynamiczny, interferencyjny, tens);

– światłolecznictwo (lampę Sollux, Bioptron);

– fonoforezę, ultradźwięki,

-magnetronik,

-laser.

MASAŻ

W terapii stosujemy również:

– masaż klasyczny częściowy i całościowy;

– drenaż limfatyczny;

– masaż mechaniczny (częściowy masaż wirowo-wodny, całościowy masaż podwodny w wannach do hydromasażu);

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

            Pobyt w Sali cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Mieszkańców. Poznawanie świata dostępnymi zmysłami zwiększa poczucie zaufania, zapewnia odprężenie, relaks i wyciszenie. W bezpiecznym, znanym otoczeniu pobudzamy zmysły za pomocą tekstów relaksacyjnych, muzyki, efektów świetlnych i zapachowych.  Trening relaksacyjny polega na rozluźnieniu mięśni, uspokojeniu oddechu i odprężeniu umysłu. Odbiorcami zajęć wyciszających, ćwiczeń relaksacyjnych i oddechowych są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Jedną z możliwych form spędzania czasu przez naszych Podopiecznych są zajęcia rekreacyjno-sportowe. Aktywność sportową dobieramy do każdej pory roku. Na terenie domu posiadamy:

– boisko do koszykówki;

– boisko do siatkówki;

– pole do gry w badmintona

– siłownię zewnętrzną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proponujemy także Mieszkańcom cyklicznie odbywające się zajęcia rekreacyjno-sportowe w hali OSiR w Jezioranach, a także zajęcia na pływalni w Olsztynie. Lekkie formy sportu rozwijają psychofizycznie i uczą współpracy w grupie.

Inny rodzaj ruchu przeznaczony jest dla Mieszkanek, które tworzą grupę taneczną. Krótkie choreografie taneczne nie tylko stanowią występy na uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych, ale także są gwarancją dobrej zabawy.

W zakresie starań fizjoterapeutycznych nasi Mieszkańcy wyjeżdżają na coroczne turnusy rehabilitacyjne.

Dewizą naszego działania jest kompleksowe podejście do czynności rehabilitacyjnych i pełnia życzliwości dla każdego mieszkańca tego Domu.

Pracownia rękodziała

Ergoterapia jest jedną z bardziej wymagających form terapii. Zajęcia dostosowane są indywidualnie, do możliwości, sprawności manualnej mieszkańców, ich preferencji i uzdolnień. Rozwijają wyobraźnię, poczucie piękna i estetyki. Powstają tu haftowane serwetki, monogramy, obrazy. Są też robótki ręczne, elementy dziewiarstwa, krawiectwa i tkactwa. Mieszkańcy wykonują też samodzielnie świąteczne ozdoby różnymi technikami, co sprawia im chyba najwięcej radości.

Pracownia terapeutyczno – rehabilitacyjna

Pracownia w Bloku Głównym spełnia funkcje terapeutyczno – rehabilitacyjne. Zajęcia polegają głównie na działaniach plastycznych oraz manualnych. Podopieczni mają do dyspozycji materiały plastyczne i pod okiem instruktora, wykonują prace różnymi technikami. W pracowni wykonywana jest także biżuteria. Mieszkańcy mają możliwość stworzenia dla siebie bransoletek czy kolczyków.
Znajduje się tu też podstawowy sprzęt rehabilitacyjny: rower stacjonarny, bieżnia oraz przyrządy służące poprawianiu sprawności manualnej. Podopieczni korzystają z nich pod opieką instruktora.

Pracownia terapii zajęciowej z biblioterapią

Książka może kompensować braki osoby niepełnosprawnej, może pełnić funkcję profilaktyczną, stymulować własną twórczość osób uczestniczących w zajęciach. Terapia poprzez czytanie może łagodzić cierpienia spowodowane chorobą i wskazywać sposoby radzenia sobie z codziennymi problemami. Zajęcia biblioterapii realizowane są w formie grupowej i indywidualnej. Celem zajęć jest między innymi pokonywanie samotności i zaspokajanie przez osoby niepełnosprawne potrzeb kulturalnych, intelektualnych, rozrywkowych. Podczas zajęć wykorzystujemy książki o ciekawej tematyce, pięknej formie i optymistycznym zakończeniu. Stosujemy różnorodne metody pracy:
– głośne czytanie książek i czasopism
– rozmowy na temat poznanych tekstów
– słuchanie audiobooków
– oglądanie filmów
– rozwiązywanie krzyżówek i rebusów
– korzystanie z gier dydaktycznych
– wykonywanie prac plastycznych, gazetek tematycznych oraz prezentacji multimedialnych

Pracownia komputerowa

W tej pracowni mieszkańcy uczą się obsługi komputera, posługiwania się myszką, ćwiczą tu umiejętność pisania, drukowania, , obsługi poczty, wyszukiwarek internetowych i spędzają czas grając w gry komputerowe. Poprzez tego typu zajęcia, wzbogacamy wyobraźnię mieszkańców i ich wiedzę o świecie. Pracownia wyposażona jest w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia obejmują:
-przygotowywanie różnorodnych potraw
-komponowanie jadłospisu
-naukę posługiwania się sprzętem kuchennym
-nakrywanie do stołu
-mycie naczyń

Ogród

Ze środków uzyskanych z dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska utworzyliśmy Przy naszym Domu sad przyrodniczo – ekologiczny, w którym w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym odbywają się zajęcia z ergoterapii.

Arlekin

Od kilku lat działa u nas grupa teatralna Arlekin. Nasi Aktorzy przygotowują przedstawienia teatralne, w tym także jasełka, które prezentowane są podczas Gminnego Przeglądu Grup Jasełkowych. Zespół często wyjeżdża na konkursy i przeglądy twórczości artystycznej, gdzie ma okazję zaprezentować swoje talenty aktorskie.

Świetlica zabawek i rysunku – relaksu i prostych zajęć

Świetlica działa przez cały dzień, w weekendy oraz święta. Wyposażona jest w zabawki i gry manualne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Przebywają w niej mieszkanki z głębokim upośledzeniem a także słabsze fizycznie, na wózkach inwalidzkich. Prowadzimy tu proste zajęcia terapeutyczno-zabawowe, które eliminują monotonię dnia codziennego, nudę, pustkę i samotność. Najważniejsze jest to, że osoby słabe fizycznie i nie wykazujące się szczególnymi uzdolnieniami, mają możliwość przebywania z innymi mieszkańcami i korzystania z zajęć wzmacniających ich sprawność umysłową i manualną.