Historia

Jeziorany są malowniczym miasteczkiem, położonym w środkowej części Pojezierza Mazurskiego w dorzeczu Łyny, w odległości 35 km na północny wschód od Olsztyna. Pojezierze urzeka pięknem krajobrazu, i unikalnym dziedzictwem kulturowym. W okolicy znajduje się kilka jezior. Największe z nich to Jezioro Luterskie i Blanki. Kilka kilometrów od miasta, w rejonie wioski Ustnik, zlokalizowane są rozlewiska rzeki Symsarny z rezerwatem dzikiego ptactwa.

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach został utworzony l lipca 1946 roku pod nazwą: Państwowy Zakład Specjalny dla Dorosłych. W budynku przy ul. Kajki 53 zamieszkało wówczas 15 osób wymagających opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. Wnętrze i otoczenie budynku nie odpowiadały w pełni potrzebom pensjonariuszy, dlatego też jesienią 1947 r. mieszkańcy wraz z administracją zostali przeniesieni do budynku mieszczącego się przy ul. Kajki 51. Z biegiem lat Zakład zmieniał swoją nazwę i profil działalności. I tak w zabudowaniach zajmowanych obecnie przez DPS mieściły się:

– Państwowy Zakład Specjalny dla Przewlekle Chorych,
– Państwowy Zakład dla Niewidomych,
– Państwowy Zakład dla Nieuleczalnie Chorych,
– Państwowy Dom Specjalny dla Umysłowo Upośledzonych Zdolnych do Pracy,
– Państwowy Dom Pomocy Społecznej
Pod tą nazwą zakład funkcjonował do 30 stycznia 1992 roku. W tym czasie unowocześniono metody
leczniczo – profilaktyczne i wprowadzono zajęcia terapeutyczne.

Budynek A

Nasz zakład składa się z dwóch budynków. Budynek A  to piękny odnowiony budynek z miejscem mieszkalnym dla podopiecznych, wraz z dwoma wyposażonymi świetlicami przeznaczonymi do aktywnego spędzania czasu. Znajduje się też tu jadalnia oraz kaplica, w  której raz w tygodniu są odprawiane msze dla wszystkich mieszkańców oraz  inne uroczystości kościelne. Budynek A wyposażony w windę pozwala bezproblemowo przemieszczać się mieszkańcom na wózkach między piętrami. W Budynku A na miejscu znajduje się gabinet medyczny pomocy doraźnej wraz z lekarzem rodzinnym. Posiadamy swoją kuchnię, w której przygotowujemy posiłki dla podopiecznych według ustalonych przepisów dietetycznych. Duża pralnio-suszarnia, rozszerzona o naprawy krawieckie zapewnia nam regularną wymianę ubrań oraz dbanie o ich świeżość. Dookoła naszego Domu znajdują się zagospodarowane tereny zielone oraz alejki z ławeczkami do wypoczynku, szczególnie w słoneczne dni. Są to miejsca szczególne dla podopiecznych, mogą się w nich wyciszyć i zrelaksować.

DPS Jeziorany teraz ...

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach jest jednostką organizacyjną o zasięgu ponadlokalnym. Organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (z dn. 12 marca 2004 r.) Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz zapewnia możliwość korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. W trosce o zdrowie, komfort oraz poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, nieustannie poszerzamy swoją ofertę Domu Pomocy oraz szukamy nowych rozwiązań, by zapewnić im lepszy byt.

Budynek B

To budynek terapeutyczno-mieszkalny, jest naszym największym budynkiem. Na parterze znajduje się Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy, w którym mieszkańcy mają możliwość korzystać i uczestniczyć w rożnych zajęciach artystycznych i rehabilitacyjnych. W Budynku B mieszkańcy mają do dyspozycji świetlice otwartą cały tydzień jak i w okresie świąt. Na pierwszym piętrze znajduje się sala rehabilitacyjna wyposażona w sprzęty (m.in. pionizator ze ściennym podnośnikiem transportowym dla osób niepełnosprawnych), poprawiające sprawność fizyczną naszych podopiecznych. Reszta pomieszczeń to pokoje mieszkalne, łazienki przystosowane  do potrzeb mieszkańców. Na każdym piętrze znajdują się jadalnie, oraz gabinety medyczne pomocy doraźnej. Pokoje dla osób na wózkach inwalidzkich i leżących wyposażone są w podnośniki sufitowe, oraz podnośniki transportowe. Z tyłu naszego budynku znajduje się przestrzeń rekreacyjna, miejsca do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna), plac do piłki nożnej i siatkowej. W okresie letnim organizowane są imprezy integracyjne jak np.: Dni Rodziny. Wspólne grille „pod Orzechem”, występy, wyjazdy i wspólne zabawy mające ubarwić ich trudne, pełne barier życie.

Cel Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach

Celem działania Domu jest zagwarantowanie jego mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia. Mieszka tu 145 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy mają do dyspozycji świetlice, pracownie terapeutyczne, łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, jadalnie. Uczestniczą w  zajęciach  terapeutycznych, wykonują prace plastyczne oraz rękodzieła zdobiące potem cały nasz Dom. Aby utrzymać sprawność fizyczną są zachęcani do uczestniczenia w ćwiczeniach rekreacyjno-sportowych pod opieką rehabilitantów. W naszym Domu działa zespół teatralny „Arlekin”,  oraz wokalny „Malwa” – wielokrotny laureat różnych przeglądów i festiwali. Dom posiada także piękną kaplicę, w której odbywają się uroczystości kościelne. Duża posesja, a także ogród i sad, to miejsce wypoczynku i rekreacji od wiosny do jesieni. Wszyscy nasi podopieczni mają zapewnioną troskliwą i serdeczną opiekę. Każdy uśmiech i oznaka przywiązania do tego miejsca są tym co sprawia, że Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach to właśnie ich Dom.