Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach podejmuje coraz to nowe wyzwania w zakresie pomocy społecznej,
reagując na potrzeby swoich mieszkańców i osób wymagających wsparcia w środowisku lokalnym,
szczególnie osób chorych psychicznie lub niepełnosprawnych intelektualnie.
Z tego tez powodu od pięciu lat przy DPS prężnie działa Organizacja Pożytku Publicznego:
„Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno – SPRAWNYCH”.
Działania podejmowane przez pracowników Domu prowadzą do zmniejszenia marginalizacji społecznej osób nią zagrożonych,
a także sprzyjają wzrostowi poczucia własnej wartości i zadowalającej jakości życia osób.

Aktualności i informacje