ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Techniki plastyczne odgrywają dużą rolę terapeutyczną w rozwoju osób niepełnosprawnych. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze i odtwórcze, pobudza wyobraźnię, wrażliwość, poczucie wiary w siebie. Celem naszej pracy jest rozwój umiejętności manualnych, zwiększenie koncentracji, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyciszenie i umożliwienie podopiecznym swobodnego wyrażania emocji i uczuć. Stosujemy różne metody i techniki, od rysunku i malarstwa do zdobnictwa, papieroplastyki techniką papier marche, technik zdobniczych typu decoupage oraz różnych sztuk użytkowych. Prace mieszkańców wystawiane są w różnych konkursach plastycznych, na kiermaszach, zdobią ich pokoje oraz pracownie terapeutyczne.Warsztaty prowadzone są w kilku grupach czteroosobowych, a także indywidualnie, w zależności od trudności tematu czy techniki. W pracowni powstają również, ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, dekoracje na różnego rodzaju imprezy wewnętrzne i zewnętrzne jak np.: organizowane Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością czy Dni Rodziny.

ZAJĘCIA MALARSKIE

Oprócz zajęć manualnych, nasi mieszkańcy mają również okazję do poznania od podstaw technik malarstwa. Zajęcia zrzeszają podopiecznych uzdolnionych plastycznie, tworząc prace z malarstwa olejnego i akrylowego. Podopieczni tworzą obrazy według zaproponowanego przez siebie tematu na gotowych podobraziach przy pomocy instruktora. Dzieła są wykorzystywane do zdobienia korytarzy, pokojów lub też umieszczane w naszej galerii. W pracowni również odbywają się malarskie warsztaty integracyjne osób niepełnosprawnych i dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Muzykoterapia to najdelikatniejsza forma terapii, jest to forma leczenia poprzez muzykę, wspólne śpiewanie, grę i zabawę. Podczas muzykoterapii biernej, uczestnicy słuchają muzyki aktywizującej i relaksacyjnej. Bardzo chętnie podopieczni uczestniczą w terapii czynnej z udziałem instrumentów perkusyjnych, gdzie muzyka połączona jest z ruchem. Przy akordeonie śpiewają ulubione piosenki, a także uczą się nowych. Stałym elementem zajęć są cotygodniowe potańcówki oraz seanse filmowe. Pracownia Muzykoterapii wyposażona jest w nowoczesne nagłośnienie, projektor multimedialny oraz kino domowe, co daje wiele możliwości w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. W pracowni działa grupa wokalna ,,Malwa’’, wielokrotny laureat nagród, która umila czas mieszkańcom przygotowując repertuar do wielu imprez organizowanych w naszym Domu jak i występuje na różnych festiwalach i przeglądach muzycznych. Oprócz zajęć terapeutycznych odbywają się tu spotkania okolicznościowe mieszkańców i wszelkie imprezy wewnętrzne jak np.: Coroczne Edycje Mam Talent, występy zespołu Malwa, zabawy Andrzejkowe, wspólne Wieczornice Kolędowe przy choince, karaoke, przygotowania do wyjazdów na Festiwale,współpraca z różnymi placówkami lokalnymi np: MOK Jeziorany.

 


ZAJĘCIA KULINARNE

Dodatkowo kilka razy w miesiącu dla mieszkańców są organizowane zajęcia kulinarne. Zajęcia kulinarne są wspaniałą formą rozwijania i zdobywania umiejętności. Podczas zajęć kulinarnych uczestnicy poznają czynności kulinarne wymagające połączenia teorii z praktyką w celu przygotowania poszczególnych dań, a także zasad zdrowego żywienia. Podopieczni, uczestnicząc w zajęciach uczą się obsługi różnych urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystywanych w codziennym przygotowaniu potraw (czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, piekarnik, robot kuchenny, kuchenka elektryczna,maszynka do mielenia), z przypomnieniem podstawowych zasady BHP poszczególnych urządzeń kuchennych. Nasi mieszkańcy uczą się kelnerowania, nakrywania do stołu oraz odpowiedniego zachowania się podczas posiłków. Podział na oddzielne grupy 6-8 osobowe pozwala na indywidualne podejście do każdego mieszkańca oraz powierzenie poszczególnych zadań do wykonania. Prowadzący omawia przygotowanie potrawy dzieląc się pomysłami i radami. Pokazuje technikę przygotowania kładąc nacisk na higienę wykonywania dań. Krok po kroku objaśnia przygotowanie danej potrawy. Zajęcia kulinarne mają na celu wzmacniania poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, a także uczą współpracy w grupie. Gotowanie to nie tylko praca, jest jedną z form ekspresji, dlatego na tych zajęciach uczestnicy mają „rozwinąć skrzydła” w kuchni, by mogli pracować pewnie i z przyjemnością.

Ergoterapia jest jedną z bardziej wymagających form terapii. Polega na zwiększeniu zdolności manualnych oraz motorycznych, mających na celu poprawienie ogólnej sprawności psychoruchowej oraz podniesieniu samooceny osoby niepełnosprawnej na tle otaczającego ją społeczeństwa. Ergoterapia jest przyjemną i twórczą formą, spędzania wolnego czasu, to również zachęcanie osoby niepełnosprawnej do czynnego udziału w jej życiu osobistym, społecznym oraz uświadamianiu, że taka osoba jest w stanie poradzić sobie z codziennością, być chociaż w małym stopniu niezależna od innych. Często podopieczni uczestnicząc w zajęć postrzegają je jako rozwijające ich sprawność manualną, będące urozmaiceniem ich codziennego życia. Zajęcia dostosowane są indywidualnie, do możliwości, sprawności manualnej mieszkańców, ich preferencji i uzdolnień.  Rozwijają wyobraźnię, poczucie piękna i estetyki. Powstają tu haftowane serwetki, monogramy, obrazy czy zdobna biżuteria. Są też robótki ręczne, elementy dziewiarstwa, krawiectwa i tkactwa. Mieszkańcy wykonują też samodzielnie świąteczne ozdoby różnymi technikami, co sprawia im chyba najwięcej radości. Warsztaty ergoterapeutyczne mają na celu poprawę, koordynacji ruchowej, ale także pamięci, koncentracji a co się z tym wiąże także samowystarczalności. Dzięki temu nasi mieszkańcy uczą się życia i akceptacji swojej odmiennej sytuacji życiowej, mogą liczyć na wszelką pomoc oraz wskazówki, które pozwolą mu lepiej radzić sobie w życiu codziennym.

W tej pracowni mieszkańcy uczą się obsługi komputera, posługiwania się myszką, ćwiczą tu umiejętność pisania, wydruku materiałów do prowadzenia zajęć, obsługi poczty, wyszukiwarek internetowych i spędzają czas grając w gry komputerowe, poprawiające pamięć i koncentrację. To zabawa, a jednocześnie ćwiczenia mózgu i rozwój inteligencji. Poprzez tego typu zajęcia, wzbogacamy wyobraźnię mieszkańców i ich wiedzę o świecie. Pracownia wyposażona jest w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

GRUPA TEATRALNA ARLEKIN

Od kilku lat działa u nas Grupa Teatralna Arlekin. Nasi Aktorzy przygotowują przedstawienia teatralne, w tym także jasełka, które prezentowane są podczas Gminnego Przeglądu Grup Jasełkowych. Zespół często wyjeżdża na konkursy i przeglądy twórczości artystycznej, gdzie ma okazję zaprezentować swoje talenty aktorskie. Grupa wyjeżdża również na występy do zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej by dzielić się swoim uśmiechem z innymi. W pracowni są tworzone scenariusze, wybierane podkłady muzyczne i montowane w jedną całość.


Książka może rekompensować braki osoby niepełnosprawnej, może pełnić funkcję profilaktyczną, stymulować własną twórczość osób uczestniczących w zajęciach. Terapia poprzez czytanie może łagodzić cierpienia spowodowane chorobą i wskazywać sposoby radzenia sobie z codziennymi problemami. Zajęcia biblioterapii realizowane są w formie grupowej i indywidualnej. Celem zajęć jest między innymi pokonywanie samotności i zaspokajanie przez osoby niepełnosprawne potrzeb kulturalnych, intelektualnych, rozrywkowych. Podczas zajęć wykorzystujemy książki o ciekawej tematyce, pięknej formie i optymistycznym zakończeniu, które mogą przyczynić się do niwelowania niepożądanych zachowań. Biblioterapia może wskazać drogę indywidualnych poszukiwań, pomóc naprawić relacje z rówieśnikami czy rodziną, a także zaspokoić potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem oraz z odpowiednio dobraną literaturą.

Stosujemy różnorodne metody pracy:
- głośne czytanie książek i czasopism,
- czytanie z podziałem na role, recytacje (zwłaszcza poezji)
- rozmowy na temat poznanych tekstów,
- wypowiadanie się na temat ilustracji w książkach, ustalenie związku tekstu z ilustracjami,
- słuchanie audiobooków,
- oglądanie filmów,
- rozwiązywanie krzyżówek i rebusów,
- korzystanie z gier dydaktycznych,
- wykonywanie prac plastycznych, gazetek tematycznych oraz prezentacji multimedialnych.

Świetlica zwana także salą dziennego pobytu działa przez cały dzień, w weekendy oraz święta. Wyposażona jest w zabawki i gry manualne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Przebywają w niej mieszkańcy z głębokim upośledzeniem a także słabsze fizycznie, na wózkach inwalidzkich. Prowadzimy tu proste zajęcia terapeutyczno-zabawowe, które eliminują monotonię dnia codziennego, nudę, pustkę i samotność. Najważniejsze jest to, że osoby słabe fizycznie i nie wykazujące się szczególnymi uzdolnieniami, mają możliwość przebywania z innymi mieszkańcami i korzystania z zajęć wzmacniających ich sprawność umysłową i manualną.