TERAPIA ZAJĘCIOWA

Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy oferuje zajęcia dodatkowe w wielu Pracowniach Terapeutycznych. Zajęcia odbywają się codziennie od 8 .00 do 14.30 (z przerwami na posiłki).

Mieszkańcy mają do wyboru:
• muzykoterapię (śpiew, taniec)
• biblioterapię
• zajęcia plastyczne i malarskie
• zajęcia relaksacyjne
• zajęcia kulinarne


• zajęcia teatralne (grupa Arlekin)
• rehabilitację ruchową
• zajęcia rekreacyjno-sportowe
• zajęcia komputerowe (film)

Pracownia Plastyczna

    Techniki plastyczne odgrywają dużą rolę terapeutyczną w rozwoju osób niepełnosprawnych. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze i odtwórcze, pobudza wyobraźnię, wrażliwość, poczucie wiary w siebie. Celem naszej pracy jest rozwój umiejętności manualnych, zwiększenie koncentracji, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyciszenie i umożliwienie podopiecznym swobodnego wyrażania emocji i uczuć. Stosujemy różne metody i techniki, od rysunku i malarstwa do zdobnictwa, papieroplastyki techniką papier marche, technik zdobniczych typu decoupage oraz różnych sztuk użytkowych. Prace mieszkańców wystawiane są w różnych konkursach plastycznych, na kiermaszach, zdobią ich pokoje oraz pracownie terapeutyczne.Warsztaty prowadzone są w kilku grupach czteroosobowych, a także indywidualnie, w zależności od trudności tematu czy techniki. W pracowni powstają również, ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, dekoracje na różnego rodzaju imprezy wewnętrzne i zewnętrzne jak np.: organizowane Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością czy Dni Rodziny.

Pracownia Muzyczno - Teatralna

            Muzykoterapia to najdelikatniejsza forma terapii. Leczenia poprzez muzykę, wspólne śpiewanie, grę i zabawę. Podczas muzykoterapii biernej, uczestnicy słuchają muzyki aktywizującej i relaksacyjnej. Bardzo chętnie podopieczni uczestniczą w terapii czynnej z udziałem instrumentów perkusyjnych, gdzie muzyka połączona jest z ruchem. Szczególnym powodzeniem cieszą się zajęcia bębniarskie. Zajęcia, na których nie brakuje zabaw rytmicznych i koordynacyjno-ruchowych oraz oczywiście nauki gry, mają na celu przybliżenie kultury krajów, w których te instrumenty pełnią ważną społeczną rolę. 
         Przy dźwiękach gitary podopieczni śpiewają ulubione piosenki, a także uczą się nowych. Stałym elementem zajęć są cotygodniowe potańcówki. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne nagłośnienie, projektor multimedialny, co daje wiele możliwości w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. W pracowni działa grupa wokalna ,,Malwa’’, wielokrotny laureat nagród, która umila czas mieszkańcom przygotowując repertuar do wielu imprez organizowanych w naszym Domu jak i występuje na różnych festiwalach i przeglądach muzycznych. Oprócz zajęć terapeutycznych odbywają się tu spotkania okolicznościowe mieszkańców i wszelkie imprezy wewnętrzne jak np.: Coroczne Edycje Mam Talent, występy zespołu Malwa, zabawy Andrzejkowe, wspólne Wieczornice Kolędowe przy choince, karaoke, przygotowania do wyjazdów na Festiwale,współpraca z różnymi placówkami lokalnymi np: MOK Jeziorany.

Od kilku lat działa u nas  Grupa Teatralna Arlekin. Nasi Aktorzy przygotowują przedstawienia teatralne, skecze kabaretowe w tym także jasełka. Zespół często wyjeżdża na konkursy i przeglądy twórczości artystycznej, gdzie ma okazję zaprezentować swoje talenty aktorskie. Grupa wyjeżdża również na występy do zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej by dzielić się swoim uśmiechem z innymi. W pracowni są tworzone scenariusze, wybierane podkłady muzyczne i montowane w jedną całość. Dodatkowo nasza grupa tworzy przedstawienia z użyciem kukiełek i pacynek. Podopieczni uczą się jak trzymać i operować lalką, oraz jak pokazać emocje by kwestie wypowiadane w scenariuszu były wiarygodne do odgrywanej roli przez kukiełkę. 

Pracownia Biblioterapii z Elementami Informatyki

      Terapia poprzez czytanie może łagodzić cierpienia spowodowane chorobą i wskazywać sposoby radzenia sobie z codziennymi problemami. Zajęcia biblioterapii realizowane są w formie grupowej i indywidualnej. Celem zajęć jest między innymi pokonywanie samotności i zaspokajanie przez osoby niepełnosprawne potrzeb kulturalnych, intelektualnych czy rozrywkowych. Podczas zajęć wykorzystujemy książki o ciekawej tematyce, pięknej formie i optymistycznym zakończeniu, które mogą przyczynić się do niwelowania niepożądanych zachowań. Biblioterapia może wskazać drogę indywidualnych poszukiwań, pomóc naprawić relacje z rówieśnikami czy rodziną, a także zaspokoić potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem.

Stosujemy różnorodne metody pracy:
– głośne czytanie książek i czasopism,
– czytanie z podziałem na role, recytacje (zwłaszcza poezji)
– rozmowy na temat poznanych tekstów,
– słuchanie audiobooków,
– oglądanie filmów,
– rozwiązywanie krzyżówek i rebusów,
– korzystanie z gier dydaktycznych,
– wykonywanie prac plastycznych, gazetek tematycznych oraz prezentacji multimedialnych.

     W tej pracowni mieszkańcy uczą się również obsługi komputera, posługiwania się myszką, ćwiczą tu umiejętność pisania, wydruku materiałów do prowadzenia zajęć, obsługi poczty, wyszukiwarek internetowych i spędzają czas grając w gry komputerowe, poprawiające pamięć i koncentrację. To zabawa, a jednocześnie ćwiczenia mózgu i rozwój inteligencji. Poprzez tego typu zajęcia, wzbogacamy wyobraźnię mieszkańców i ich wiedzę o świecie. Pracownia wyposażona jest w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Pracownia Terapii Artystycznej

    Ergoterapia jest jedną z bardziej wymagających form terapii. Polega na zwiększeniu zdolności manualnych oraz motorycznych, mających na celu poprawienie ogólnej sprawności psychoruchowej oraz podniesieniu samooceny osoby niepełnosprawnej na tle otaczającego ją społeczeństwa. Ergoterapia jest przyjemną i twórczą formą, spędzania wolnego czasu, to również zachęcanie osoby niepełnosprawnej do czynnego udziału w jej życiu osobistym, społecznym oraz uświadamianiu, że taka osoba jest w stanie poradzić sobie z codziennością, być chociaż w małym stopniu niezależna od innych. Często podopieczni uczestnicząc w zajęć postrzegają je jako rozwijające ich sprawność manualną, będące urozmaiceniem ich codziennego życia.

     Warsztaty ergoterapeutyczne mają na celu poprawę, koordynacji ruchowej, ale także pamięci, koncentracji a co się z tym wiąże także samowystarczalności. Dzięki temu nasi mieszkańcy uczą się życia i akceptacji swojej odmiennej sytuacji życiowej, mogą liczyć na wszelką pomoc oraz wskazówki, które pozwolą lepiej radzić sobie w życiu codziennym.

Podopieczni rozwijają wyobraźnię, poczucie piękna i estetyki. Zajęcia dostosowane są indywidualnie, do możliwości, sprawności manualnej mieszkańców, ich preferencji i uzdolnień, dzięki temu rozwijają swoje osobiste zainteresowania. Powstają tu haftowane serwetki, obrazy tworzone różnymi technikami malarskimi min. metodą pouringu czy zaprojektowana ozdobna biżuteria. Mieszkańcy wykonują też samodzielnie świąteczne ozdoby różnymi technikami,  co sprawia im chyba najwięcej radości. Bardzo chętnie współpracują podczas wykonywania dekoracji na różne okoliczności oraz uczą się   w jaki sposób tworzyć i odnawiać lalki wykorzystywane do zajęć teatralnych.

PRACOWNIE OGÓLNOROZWOJOWE

      Głównym celem pracowni ogólnorozwojowych jest doskonalenie i podnoszenie sprawności intelektualnej naszych podopiecznych. Pracujemy nad kształtowaniem i rozwijaniem podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, poszerzeniem wiedzy ogólnej oraz rozbudzaniem ciekawości świata. Praca z mieszkańcem ma budować w nim poczucie bezpieczeństwa w grupie. Osiągnąć te cele można przez integrowanie grupy, skupianie uwagi na przedmiocie, osobie, zdarzeniu. Mieszkańcy rozwijają swoje zainteresowania poprzez gry i zabawy dydaktyczne kształtujące sprawność manualną, rozwijające spostrzegawczość, refleks i poszerzające wiedzę o świecie: zadania logiczne, czytanie, nauka pisania, obrazki do kolorowania, gry planszowe, puzzle, skojarzenia, domino, łamigłówki czy zagadki. Cyklinie przeprowadzane są zajęcia „Beauty”, na których podopieczni poznają technik makijażu oraz uczą się jak wykonać poprawnie manicure, oczywiście z pomocą Terapeuty. Mieszkańcy również działają twórczo malując obrazki, wyklejając piękne prace z bibuły i plasteliny. Zajęcia dostosowywane są według potrzeb mieszkańca. Dodatkowo każdy kto chce poszerzać swoje umiejętności i zainteresowania indywidualnie jak np: haft, szydełkowanie, prace z wykorzystaniem filcu, itp. ma taką możliwość po wcześniejszym ustaleniu z Terapeutą. 
W każdym z naszych budynków posiadamy taką pracownię. 

Świetlica dziennego pobytu

Świetlica zwana także salą dziennego pobytu działa przez cały dzień, w weekendy oraz święta. Wyposażona jest w zabawki i gry manualne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Przebywają w niej mieszkańcy z głębokim upośledzeniem a także słabsze fizycznie, na wózkach inwalidzkich. Prowadzimy tu proste zajęcia terapeutyczno-zabawowe, które eliminują monotonię dnia codziennego, nudę, pustkę i samotność. Najważniejsze jest to, że osoby słabe fizycznie i nie wykazujące się szczególnymi uzdolnieniami, mają możliwość przebywania z innymi mieszkańcami i korzystania z zajęć wzmacniających ich sprawność umysłową i manualną. Głównym celem sal dziennego pobytu jest aktywizacja podopiecznych, podtrzymywanie zachowanych umiejętności oraz wspieranie jak największej samodzielności w codziennym życiu. Odbywa się to poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod terapeutycznych. Najważniejsze jednak jest, aby wszystkie formy zajęć były dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań podopiecznych. Świetlice znajdują się w budynku A i budynku B. 

ZAJĘCIA DODATKOWE

        Oprócz zajęć manualnych, nasi mieszkańcy mają również okazję do poznania od podstaw technik malarstwa. Zajęcia zrzeszają podopiecznych uzdolnionych plastycznie, tworząc prace z malarstwa olejnego i akrylowego. Podopieczni tworzą obrazy według zaproponowanego przez siebie tematu na gotowych podobraziach przy pomocy instruktora. Dzięki temu uczą się jak dobierać i mieszać kolory, ćwiczą precyzyjne malowanie pędzlem oraz uczą się pracy przy sztaludze. To świetna nauka przekuwania swoich obserwacji w obraz. Podopieczni zdobywają umiejętności z zakresu budowania kompozycji, tła, światłocienia, perspektywy i właściwej proporcji. Dzieła są wykorzystywane do zdobienia korytarzy, pokojów lub też umieszczane w naszej galerii. Dodatkowo organizowane są kiermasze dzięki którym osoby z zewnątrz mogą nabyć prace wykonane przez naszych mieszkańców. W pracowni również odbywają się malarskie warsztaty integracyjne osób niepełnosprawnych i dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

     Kilka razy w miesiącu są organizowane zajęcia kulinarne. Zajęcia są wspaniałą formą rozwijania i zdobywania umiejętności. Podczas zajęć uczestnicy poznają czynności kulinarne wymagające połączenia teorii z praktyką w celu przygotowania poszczególnych dań, a także zasad zdrowego żywienia. Podopieczni, uczą się obsługi różnych urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystywanych w codziennym przygotowaniu potraw (czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, piekarnik, robot kuchenny, kuchenka elektryczna,maszynka do mielenia), z przypomnieniem podstawowych zasady BHP poszczególnych urządzeń kuchennych. Nasi mieszkańcy uczą się kelnerowania, nakrywania do stołu oraz odpowiedniego zachowania się podczas posiłków. Podział na oddzielne grupy 6-8 osobowe pozwala na indywidualne podejście oraz powierzenie poszczególnych zadań do wykonania. Prowadzący omawia przygotowanie potrawy dzieląc się pomysłami i radami. Pokazuje technikę przygotowania kładąc nacisk na higienę wykonywania dań. Krok po kroku objaśnia przygotowanie danej potrawy. Zajęcia kulinarne mają na celu wzmacniania poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, a także uczą współpracy w grupie. Gotowanie to nie tylko praca, jest jedną z form ekspresji, dlatego na tych zajęciach uczestnicy mają „rozwinąć skrzydła” w kuchni, by mogli pracować pewnie i z przyjemnością.