Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Irena Zadrożna

Kontakt: 
e-mail: dpsjeziorany@o2.pl

Więcej w pliku do pobrania Klauzula informacyjna PBP DPS Jeziorany