Socjalizacja

Zależy nam na podnoszeniu
sprawności fizycznej i zwiększaniu udziału Mieszkańców w życiu społecznym oraz utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, pod okiem wykwalifikowanej
i opiekuńczej kadry.

Misja Domu Pomocy Społecznej

Misją dla nas jest stworzenie profesjonalnej
i kompleksowej opieki dla Mieszkańców, zapewnienie im
całodobowej opieki, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz warunków bezpiecznego i godnego życia.
Zapewniamy pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych.

Bezpieczeństwo

Nasz Dom to miejsce, którego fundamentem jest jakość, troska
i poczucie bezpieczeństwa. W domu wzajemnego szacunku i należytej uwagi, podopieczni naszej placówki odnajdą idealne uwarunkowania do poprawy kondycji i standardu życia.

W Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach realizowana jest rehabilitacja ruchowa z elementami fizykoterapii. Terapia odbywa się w dwóch salach gimnastycznych oraz w pokojach mieszkańców (przyłóżkowa) Zabiegi realizowane są na zlecenie lekarza prowadzącego. Podopieczni mają możliwość korzystania z usług fizjoterapeutycznych 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Zajęcia prowadzone w sali gimnastycznej odbywają się według ustalonego harmonogramu. Mieszkańcy podzieleni są na grupy, gdzie każda z grup ćwiczy w zależności od potrzeb i możliwości.

Terapia zajęciowa jest formą terapii uaktywniającą pacjentów z ograniczeniami sprawnościowymi, ruchowymi. Polegającej na angażowaniu go w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. Dzięki ćwiczeniom integracyjnym czy artystycznym, wykonywanym pod okiem terapeutów, osoba niepełnosprawna fizycznie, intelektualnie radzi sobie z codziennymi czynnościami. Podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają zarówno na sprawność fizyczną pacjenta, jak i jego samopoczucie, rozrywkę i rozwój intelektualny.

SLIDER umiejętnoąci 2

      Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Staramy się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć, poprzez zajęcia kulinarne, muzyczne, teatralne czy sportowe. Taniec-ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, a prezentowane zabawy integracyjne uatrakcyjnią realizowane zajęcia.​ Mieszkańcy wyjeżdżają na turnieje sportowe, festiwale muzyczne. Zapewniane jest wiele atrakcji organizowanych dla nich z myślą o ich rozwoju i radzeniu sobie w społeczeństwie.

Razem możemy więcej!

Dowiedz się więcej jak pomóc podopiecznym stowarzyszenia niepełno – SPRAWNI.

KRS: 0000297966

tel./fax 89 718 16 64
niepelno-sprawni@wp.pl