11 12, 2020

Realizacja Projektu przez Powiat Olsztyński z Funduszy Europejskich pn.STOP COVID-19

2022-05-06T10:08:36+00:00

Powiat Olsztyński realizuje projekt Dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim. Celem projektu pn. STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim jest wsparcie 954 osób zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel 9 podmiotów, w celu powstrzymania rozpowszechniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia epidemii na terenie Powiatu Olsztyńskiego w okresie XI-XII 2020r.Dofinansowanie projektu z UE: 1588423,30zł Aktualizacja Powiat Olsztyński dnia 26 listopada 2020 r. podpisał aneks nr 1 do umowy o udzieleniegrantu na realizację [...]

Realizacja Projektu przez Powiat Olsztyński z Funduszy Europejskich pn.STOP COVID-192022-05-06T10:08:36+00:00
20 08, 2019

Zaproszenie do składania ofert na remont budynku głównego I i II piętra

2019-11-28T22:22:07+00:00

1.Ogłoszenie BG 2.Oswiadczenia BG 3.Projekt umowy 4.wykaz prac 5.Zakres prac 6.Oferta BG 7. Dokumentacja projektowa 01 Strona Tytułowa PW DPS Jeziorany 02 DPS Jeziorany opis tachniczny 03 SCHEMAT OBLICZEŃ Wyłączalność zwarć DPS Jeziorany 04 Obliczenia zbiorcze DPS BIOZ inst wewnętrzne DPS Jeziorany Rys E-01 Rys E-02 Rys E-03 Rys E-05 Rys E-06 Rys E-07 Rys E-08 Rys E-09 Rys E-10 8.Przedmiar DPS Jeziorany 9.Specyfikacja techniczna DPS Jeziorany

Zaproszenie do składania ofert na remont budynku głównego I i II piętra2019-11-28T22:22:07+00:00