About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 26 blog entries.
20 02, 2015

IV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIOSENKI KARAOKE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZCZYTNIE

2020-03-18T07:48:52+00:00Luty 20th, 2015|

W imprezie wzięli udział  podopieczni 11 placówek – DPS Szczytno, DPS Grazymy, DPS Jeziorany, DPS Szyldak, ŚDS Barka Olsztyn, ŚDS Szczytno, Filia Spychowo, ŚDS Ukta, ŚDS Piasutno, WTZ Szczytno. Organizatorem przeglądu był oczywiście Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie. Wykonawcy z każdej placówki przedstawili po 3 piosenki w kategoriach:  disco – polo, biesiada, rozrywka. Podczas imprezy gospodarze [...]

23 12, 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – Dostawa Leków

2019-11-28T23:10:30+00:00Grudzień 23rd, 2014|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: Dostawa leków (załącznik nr 1) 2) termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2015 r 3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie wymaga się szczególnych warunków 4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć [...]

2 12, 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

2019-11-28T23:11:07+00:00Grudzień 2nd, 2014|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI Zamieszczone w BZP nr 394590 -2014 z dnia 02.12.2014 r. 1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach Adres: ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany 2. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony art. 39 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. POZ. , 984 I 1047 [...]

28 10, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2020-03-25T19:34:59+00:00Październik 28th, 2014|

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. [...]

22 10, 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – biomasa

2019-11-28T23:11:31+00:00Październik 22nd, 2014|

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 500 mp biomasy 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: CAMPDOR Tomasz Florek , Dorotowo 63 A, 11-034 Stawiguda Sporządził: S. Kowalski PLIK:Wynik_biomasa_10.2014

21 10, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2020-03-25T19:34:59+00:00Październik 21st, 2014|

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania [...]

16 10, 2014

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2019-11-28T23:11:56+00:00Październik 16th, 2014|

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z póz. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 10 pkt 8 jest: „Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy [...]

13 10, 2014

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

2019-11-28T23:12:09+00:00Październik 13th, 2014|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do zamawiającego zrębek w ilości do 500 mp. z drzew iglastych (max 30%), liściastych i wierzby energetycznej o granulacie nie większym jak 50 x 20 x 10mm i wilgotności do 50%. wartości energetycznej nie niższej jak [...]

3 10, 2014

Przetarg – Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap

2020-03-25T19:34:59+00:00Październik 3rd, 2014|

Jeziorany dnia 03.10.2014 r S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego [...]

30 09, 2014

„Inspiracje. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych”

2020-03-16T11:29:35+00:00Wrzesień 30th, 2014|

30 września 2014 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań malarskich integrujących naszych Mieszkańców i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jezioranach. Jest to projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełno – SPRAWNYCH, dofinansowany z budżetu Miasta Jeziorany. Tematem warsztatów są jesienne widoki okolic Domu Pomocy Społecznej. Cykl będzie obejmował 5 dwugodzinnych spotkań w sześcioosobowych grupach. Powstanie 18 obrazów olejnych, które zostaną wystawione w holu [...]

29 09, 2014

VI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

2020-03-16T11:09:59+00:00Wrzesień 29th, 2014|

28 – 29.09.2014 r. VI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Idźmy w życie z wyobraźnią” Po raz kolejny mieliśmy okazję zaprezentować występ naszych Mieszkanek w programie cyrkowym – tym razem zostaliśmy zaproszeni do Mrągowa. Odbywał się tam już VI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Idźmy w życie z wyobraźnią”. Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych w Mrągowie [...]

18 09, 2014

XVI WARMIŃSKO – MAZURSKIE DNI RODZINY

2020-03-17T07:10:10+00:00Wrzesień 18th, 2014|

W czerwcowy, słoneczny dzień, ponad 150 osób zawitało do Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, aby wspólnie z mieszkańcami Domu uczestniczyć w obchodach rodzinnego święta, czyli w XVI Warmińsko – Mazurskich Dniach Rodziny, tym razem pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”. Tradycyjnie imprezę rozpoczęto mszą świętą polową, którą prowadził ksiądz dziekan - Stanisław Jasiński. Nasze Mieszkanki zabłysnęły swoimi „słowiczymi” głosami jako [...]

14 09, 2014

MARSZ GODNOŚCI W DOBRYM MIEŚCIE

2020-03-16T11:03:07+00:00Wrzesień 14th, 2014|

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście zaprosiło Mieszkańców Naszego Domu do udziału w Marszu Godności. Uczestnicy marszu wyruszyli z ulicy Warszawskiej, dalej ulicą Rzeszutka ,Orła Białego, Grunwaldzką i Garnizonową do budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II. Celem kolorowego przemarszu , było zwrócenie uwagi na obecność w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Następnie grupy osób niepełnosprawnych [...]

14 09, 2014

WESELISKO PO WARMIŃSKU

2020-03-16T10:45:31+00:00Wrzesień 14th, 2014|

W ogrodach DPS Laurentius w Olsztynie odbył się festyn pt. " Weselisko po Warmińsku". Uczestniczyli w nim mieszkańcy dwunastu Domów Pomocy Społecznej. Zabawę prowadziła Pani Wodzirej. Były gry i konkursy weselne, plecenie wianków i robienie bukietów, nauka tradycyjnego warmińskiego tańca. Nasza mieszkanka Albina została panną młodą. Było barwnie i wesoło, pogoda dopisała. Dodatkową atrakcją była przejażdżka konnym zaprzęgiem przez lasy [...]

14 09, 2014

JEDZIEMY NA WYCIECZKĘ!!!

2020-03-16T10:30:15+00:00Wrzesień 14th, 2014|

Trzydziestu dziewięciu mieszkańców DPS spędziło dzień na wycieczce do Gdyni i Szymbarka. Najpierw zwiedziliśmy ZOO w Oliwie. Podróżowaliśmy po nim kolejką, która zatrzymywała się w najciekawszych miejscach, a przewodnik opowiadał o zwierzętach i ich zwyczajach. Spędziliśmy też sporo czasu przy osiołkach głaszcząc je i podziwiając. Zjedliśmy obiad, kupiliśmy pamiątki, zrobiliśmy zdjęcia i, już trochę spóźnieni, dotarliśmy do Centrum Edukacji i [...]

14 05, 2014

OTWIERAJMY SERCA

2020-02-24T12:24:53+00:00Maj 14th, 2014|

Na zaproszenie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,OTWIERAJMY SERCA ", zespół wokalny Malwa uczestniczył w XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej. Przegląd odbył się w zawsze gościnnym, Białostockim Teatrze Lalek. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy domów pomocy społecznej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie szkół specjalnych, podstawowych i gimnazjów. Formy prezentacji to – śpiew zespołowy, solowy, teatr, [...]

9 05, 2014

CYRKOWY DZIEŃ GODNOŚCI

2020-03-16T10:49:55+00:00Maj 9th, 2014|

Kolejny rok, kolejny raz ta sama impreza... CZYM ZASKOCZYĆ UCZESTNIKÓW? Z tym problemem borykali się organizatorzy DNIA GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. Imprezę po raz siódmy organizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno - SPRAWNYCH we współpracy z niezawodnymi ludźmi pracującymi w Domu Pomocy Społecznej i Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jezioranach. Finansowo jak zawsze wsparło nas Starostwo Powiatowe w Olsztynie [...]