czarek

o admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 38 blog entries.
1610, 2014

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Październik 16th, 2014|

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z póz. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 10 pkt 8 jest:

„Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem” Przetarg na remont korytarza I piętro Pawilonu Łóżkowego”, przesłana lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego”

Winno […]

1310, 2014

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

Październik 13th, 2014|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do zamawiającego zrębek w ilości do 500 mp. z drzew iglastych (max 30%), liściastych i wierzby energetycznej o granulacie nie większym jak 50 x 20 x 10mm i wilgotności do 50%. wartości energetycznej nie niższej jak 7,0 GJ
a) biomasa musi być zgodna i odpowiadać standardom określonym w DZ.U. Nr 260 poz. 2181 i m.in. nie […]

910, 2014

Henryka Piotrkowska

Październik 9th, 2014|

Henryka Piotrkowska ur. 19.01.1928 – zm. 07.10.2014

310, 2014

Przetarg – Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap

Październik 3rd, 2014|

Jeziorany dnia 03.10.2014 r
S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) .

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie:
przetargu nieograniczonego
Podstawa prawna:
Art. 39 – 46 Pzp

Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego:
„Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap”
o wartości szacunkowej:
powyżej […]

3009, 2014

„Inspiracje. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych”

Wrzesień 30th, 2014|

Spotkanie I – 30 września 2014 r.

30 września 2014 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań malarskich integrujących naszych Mieszkańców i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jezioranach. Jest to projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełno – SPRAWNYCH, dofinansowany z budżetu Miasta Jeziorany. Tematem warsztatów są jesienne widoki okolic Domu Pomocy Społecznej. Cykl będzie obejmował 5 dwugodzinnych spotkań w sześcioosobowych grupach. Powstanie 18 obrazów olejnych, które zostaną wystawione w holu naszego Domu oraz w świetlicy Szkoły Podstawowej. Uczestniczki malują […]

2909, 2014

VI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Wrzesień 29th, 2014|

28 – 29.09.2014 r.
VI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
„Idźmy w życie z wyobraźnią”

Po raz kolejny mieliśmy okazję zaprezentować występ naszych Mieszkanek w programie cyrkowym – tym razem zostaliśmy zaproszeni do Mrągowa. Odbywał się tam już VI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Idźmy w życie z wyobraźnią”. Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych w Mrągowie i odbywa się w, położonym, nad jeziorem, Hotelu Polonez. Przegląd trwa dwa dni i prezentuje dorobek artystyczny osób […]

2609, 2014

Katarzyna Szawaryńska

Wrzesień 26th, 2014|

Katarzyna Szawaryńska ur.07.05.1929 – zm.03.09.2014r

1809, 2014

XVI WARMIŃSKO – MAZURSKIE DNI RODZINY

Wrzesień 18th, 2014|

W czerwcowy, słoneczny dzień, ponad 150 osób zawitało do Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, aby wspólnie z mieszkańcami Domu uczestniczyć w obchodach rodzinnego święta, czyli w XVI Warmińsko – Mazurskich Dniach Rodziny, tym razem pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”.
Tradycyjnie imprezę rozpoczęto mszą świętą polową, którą prowadził ksiądz dziekan – Stanisław Jasiński. Nasze Mieszkanki zabłysnęły swoimi „słowiczymi” głosami jako chór, co nadało mszy „blasku i radości”.
Po mszy przybyłych gości powitała Pani Dyrektor – Teresa Stańczuk, […]

1409, 2014

MARSZ GODNOŚCI W DOBRYM MIEŚCIE

Wrzesień 14th, 2014|

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście zaprosiło Mieszkańców Naszego Domu do udziału w Marszu Godności. Uczestnicy marszu wyruszyli z ulicy Warszawskiej, dalej ulicą Rzeszutka ,Orła Białego, Grunwaldzką i Garnizonową do budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II. Celem kolorowego przemarszu , było zwrócenie uwagi na obecność w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Następnie grupy osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego rywalizowały w zawodach sportowych. Nasz Dom reprezentowało sześć mieszkanek, uczestnicząc w […]

1409, 2014

WESELISKO PO WARMIŃSKU

Wrzesień 14th, 2014|

W ogrodach DPS Laurentius w Olsztynie odbył się festyn pt. ” Weselisko po Warmińsku”. Uczestniczyli w nim mieszkańcy dwunastu Domów Pomocy Społecznej. Zabawę prowadziła Pani Wodzirej. Były gry i konkursy weselne, plecenie wianków i robienie bukietów, nauka tradycyjnego warmińskiego tańca. Nasza mieszkanka Albina została panną młodą. Było barwnie i wesoło, pogoda dopisała. Dodatkową atrakcją była przejażdżka konnym zaprzęgiem przez lasy i pola. Wszyscy byli zachwyceni taką wycieczką, to były miło spędzone chwile.