SPRAWOZDANIE FINANSOWE z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA za 2012 rok
I. Zestawienie dochodów i wydatków

1. Wynik finansowy za 2012 rok 699,21 zł

2. Koszty 27 320,63 zł
w tym:
• Dzień Godności 8801,79 zł
• Prowizje bankowe 206,62 zł
• INSPIRACJE – aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych 1144,56 zł
• Pożegnanie lata 787,67 zł (1%)
Szkolenie z technik artystycznych 400,00 zł
• Wynagrodzenia 300,00 zł
• Wyjazd Stegna 4112,00 zł
• Turnus Zakopane 1832,06 zł (1%)
• Dopłata za opiekunów zakopane 2560,00 zł (1%)
Produkty do prowadzenia zajęć terapeutycznych
4061,56 zł
• Przewóz do kina 432,00 zł
• Imprezy różne 1540,19 zł z tego 615 zł (1%)
• Pozostałe 1142,18 zł

Razem koszty pokryte z 1% – 5794,73 zł

3. Dochody 28.019,84 zł
• Sprzedaż wyrobów artystycznych 3969,00 zł
Z tego: biżuteria: 1320,00 zł; kiermasz: 1649,00 zł
• Składki członkowskie 950,00 zł
• Darowizny pieniężne 1165,19 zł
• Wpisowe (imprezy) 3500,00 zł
• Odpłatność mieszkańców za imprezy 1442,00 zł
• Odsetki od lokaty 1987,37 zł
• Odsetki od środków 44,88 zł
• Zajęcia rehabilitacyjne 910,00 zł
• Wpływy z 1% – Urząd Skarbowy 5151,40 zł
• Dotacje, w tym: 8900,00 zł
Starostwo Powiatowe 4 500,00 zł
Burmistrz Jezioran 2 900,00 zł
Urząd Marszałkowski: Dzień Godności 1 500,00 zł