SPRAWOZDANIE FINANSOWE z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA za 2013 rok
I. Zestawienie dochodów i wydatków

1. Wynik finansowy za 2013 rok 4369,62 zł

2. Koszty 34540,76 zł
w tym:
• Dzień Godności 10009,22 zł
• Prowizje bankowe 345,24 zł
• INSPIRACJE – zajęcia edukacyjne dla osób niepełnosprawnych 2298,00 zł
• Pożegnanie lata 5281,81 zł
• Wynagrodzenia 500,00 zł
• Teatromania 6979,15 zł
• Wpłata za uczestników 720,00 zł
• Produkty do prowadzenia zajęć terapeutycznych
5134,73 zł
• Imprezy różne (planetarium,kino,majówka)
2956,62 zł
• Pozostałe 315,99 zł

Razem koszty pokryte z 1% – 5794,73 zł

3. Dochody 38910,38 zł
• Sprzedaż wyrobów artystycznych 4240,21 zł
Z tego: biżuteria: 2210,00 zł; kiermasz: 1816,21 zł, obrazy 214 zł
• Składki członkowskie 995,00 zł
• Darowizny pieniężne 1648,00 zł
• Wpisowe (imprezy) 5135,00 zł
• Odpłatność mieszkańców za imprezy 5160,00 zł
• Odsetki od lokaty 1126,48 zł
• Odsetki od środków 25,94 zł
• Zajęcia rehabilitacyjne 590,00 zł
• Wpływy z 1% – Urząd Skarbowy 4010,60 zł
• Dotacje, w tym: 15979,15 zł
Starostwo Powiatowe 5 500,00 zł
Burmistrz Jezioran 3 500,00 zł
Urząd Marszałkowski: Teatromania – 6979,15 zł