Misja DPS Jeziorany

 

Misją dla nas jest stworzenie profesjonalnej i kompleksowej opieki dla Mieszkańców, zapewnienie im całodobowej opieki, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz warunków bezpiecznego i godnego życia. Zapewniamy pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych. Zależy nam na podnoszeniu sprawności fizycznej i zwiększaniu udziału Mieszkańców w życiu społecznym oraz utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, pod okiem wykwalifikowanej i opiekuńczej kadry. Nasz Dom to szczególne miejsce, którego fundamentem jest jakość, troska i poczucie bezpieczeństwa. W domu wzajemnego szacunku i należytej uwagi jesteśmy przekonani, iż podopieczni naszej placówki odnajdą idealne uwarunkowania do poprawy kondycji i standardu życia.

Tu nas znajdziesz

 

 

 

Zależy nam na podnoszeniu
sprawności fizycznej i zwiększaniu udziału Mieszkańców w życiu społecznym oraz utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, pod okiem wykwalifikowanej
i opiekuńczej kadry.
Misją dla nas jest stworzenie profesjonalnej
i kompleksowej opieki dla Mieszkańców, zapewnienie im
całodobowej opieki, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz warunków bezpiecznego i godnego życia.
Zapewniamy pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych.
Nasz Dom to miejsce, którego fundamentem jest jakość, troska
i poczucie bezpieczeństwa. W domu wzajemnego szacunku i należytej uwagi, podopieczni naszej placówki odnajdą idealne uwarunkowania do poprawy kondycji i standardu życia.

Bezpieczeństwo