18 marca odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy znajdującej się w Budynku Głównym Naszego Domu. W uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza Biskupa doktora Janusza Ostrowskiego oraz Księdza Dziekana Waldemara Cybulskiego udział wzięli zaproszeni goście w osobach Starosty Olsztyńskiego, Wicestarosty, Sekretarza, Radnych Powiatu, a także zastępca Burmistrza Jezioran. Całej uroczystości towarzyszyły radosne śpiewy w wykonaniu Mieszkanek pod kierownictwem Pana Marka Łykowskiego. Z ust Pana Starosty Andrzeja Abako wypłynęły serdeczne podziękowania na ręce Pani Dyrektor za jej inicjatywę odrestaurowania małej, wszak wielkiej duchem kaplicy. Po zakończonej Liturgii Pani Dyrektor Agnieszka Kiljan przedstawiła krótką historię Naszego Domu i Kaplicy. Wyrażając wdzięczność i radość zostały przekazane słowa podziękowania dla przybyłych gości, mieszkańców i pracowników. Szczególne słowa skierowała do Pana Marka Mak – Gołowacza- kierownika Pracowni Konserwacji i Renowacji z Blanek, który odnowił witraże okienne, witraże figuralne św. Józefa i św. Katarzyny oraz neogotycki ołtarz wraz z balaskami. W czasie prac wymieniono także rozetę okienną, podłogę drewnianą, instalację elektryczną oraz pomalowano wnętrze kaplicy. Po ceremonii poświęcenia wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia Naszego Domu oraz porozmawiania z Mieszkańcami i Pracownikami. Dziękujemy Wszystkim przybyłym Gościom za obecność, wsparcie i za dar modlitwy.