Wizytacja Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej Janusza Ostrowskiego

W tą niedziele 17 listopada odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach nasz proboszcz Waldemar Cybulski wraz z ks. dr Januszem Ostrowskim pełniącym funkcję biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej.
Nasi mieszkańcy mieli okazję osobiście uczestniczyć we wspólnej modlitwie i porozmawianiu z Biskupem, którego powitaliśmy w naszej kaplicy w budynku głównym.
Biskup otrzymał na pamiątkę wizyty drobny upominek oraz statuetkę Przyjaciela – Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.
Nie obyło się bez zdjęć, każdy z mieszkańców chciał upamiętnić to wydarzenie poprzez wspólne zdjęcie z Księdzem Waldemarem i Biskupem Januszem Ostrowskim.

2019-11-28T22:16:52+00:00