Tego lata postanowiliśmy uatrakcyjnić wakacje naszym podopiecznym, którzy ze względu na trudności w poruszaniu się nie mogą uczestniczyć we wszystkich formach rozrywki, jakie oferuje nasza placówka. Postanowiliśmy zorganizować im wycieczkę do Sanktuarium w Świętej Lipce. Pierwszy raz zastosowaliśmy inną formę opieki nad słabo poruszającymi się mieszkańcami- poprosiliśmy bardziej sprawnych podopiecznych o pomoc przy prowadzeniu osób niepełnosprawnych ruchowo. I taka forma sprawdziła się znakomicie. Wycieczkę podzieliliśmy na dwa dni (dwie grupy), żeby nie zabierać jednocześnie zbyt dużej liczby osób wymagających intensywniejszej opieki. W wycieczce wzięło udział w sumie 66 mieszkańców. Zwiedzaliśmy  Sanktuarium i jego otoczenie, uczestniczyliśmy we mszy świętej poprzedzonej koncertem organowym, kupiliśmy na jarmarku pamiątki i po obiedzie wróciliśmy  do Domu.  Warto pokazywać świat osobom upośledzonym ruchowo- byli naprawdę szczęśliwi.