Pierwszy dzień lutego upłynął nam na sportowych zmaganiach w jeziorańskiej hali OSiR. W zawodach, które stały się naszą zimową tradycją, wzięło udział czterdziestu pięciu  mieszkańców. Ciekawe  i zabawne konkurencje obudziły ducha sportowej rywalizacji. Wszystkim dopisywał dobry humor i nikt nie pozostał bez nagrody. Spaliliśmy mnóstwo zimowych kalorii, bo zabawa trwała aż do południa.