Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach podejmuje coraz to nowe wyzwania w zakresie pomocy społecznej,
reagując na potrzeby swoich mieszkańców i osób wymagających wsparcia w środowisku lokalnym,
szczególnie osób chorych psychicznie lub niepełnosprawnych intelektualnie.
Z tego tez powodu od pięciu lat przy DPS prężnie działa Organizacja Pożytku Publicznego:
„Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno – SPRAWNYCH”.
Działania podejmowane przez pracowników Domu prowadzą do zmniejszenia marginalizacji społecznej osób nią zagrożonych,
a także sprzyjają wzrostowi poczucia własnej wartości i zadowalającej jakości życia osób.

Aktualności i informacje

1706, 2019

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

siłownia zewnętrzna

1002, 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2017

plik do pobrania:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2017

2504, 2017

DZIESIĄTY DZIEŃ GODNOŚCI

To już mały jubileusz! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!

1302, 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016

plik do pobrania:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2016

802, 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2015

plik do pobrania:

sprawozdanie merytoryczneza 2015rok

1502, 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

sprawozdanie merytoryczneza 2014 rok

2001, 2014

Sprawozdanie finansowe 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA za 2013 rok
I. Zestawienie dochodów i wydatków

1. Wynik finansowy za 2013 rok 4369,62 zł

2. Koszty […]

2001, 2013

Sprawozdanie finansowe 2012r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA za 2012 rok
I. Zestawienie dochodów i wydatków

1. Wynik finansowy za 2012 rok 699,21 zł

2. Koszty 27 320,63 […]