1. Ogłoszenie o sprzedaży

2. Regulamin aukcji 

3. Projekt umowy