Zaproszenie do zlozenia oferty na hydranty

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy hydranty

Projekt umowy hydranty

Wykaz robót

Specyfikacja hydranty Pawilon łóżkowy

Przedmiar-Roboty instalacyjne-przystosowanie do war.p.poż-Pawilon Łóżkowy-DPS Jeziorany-08

Opis pawilon łózkowy

S1 Rzut piwnic

S2 Rzut parteru

S3 Rzut I piętra

S4 Rzut II piętraS5

Rzut poddasza