Architektura Zaproszenie P.poz BG

Oświdczenie P.poż B.G

Oferta

Wykaz robót p.poż

Projekt umowy p.poż

Przedmiar budowlany-Malowanie komunikacji-Budynek Główny-DPS Jeziorany-2016

Przedmiar budowlany-Przystosowanie do warunków ochrony p.poż.-Budynek Główny-DPS Jeziorany-11.2016

Przedmiar sanitarny-Przystosowanie do warunków ochrony p.poż.-Budynek Główny-DPS Jeziorany-11.2016

Teletechnika

Przedmiar robót nr 067-2013 Jeziorany

Przedmiar robót nr 067-2013

Specyfikacja hydranty Bud.Główny

Specyfikacja I.E

SST-Przystosowanie Budynku głównego-DPS Jeziorany do warunków p.poż

Teletechnika-specyfikacja

Architektura

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

PT_syst_zamk_ogniowych_główny