Klub Olimpiad Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku zorganizował 13 maja 2017r VII Regionalny Mityng Pływacki  Olimpiad Specjalnych Giżycko 2017.

Cele imprezy:

  • Popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu umożliwiającej odnoszenie sukcesów  osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i zajęć Olimpiad Specjalnych.
  • Rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych.
  • Integracja osób niepełnosprawnych, ich rodzin i  społeczności lokalnej.
  • Wyłonienie reprezentacji województwa na zawody  ogólnopolskie.

Współorganizatorzy:

  • Pływalnia Kryta  MOSiR w Giżycku
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku
  • Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych ,,Szansa”   w Giżycku.

 

Na pływalni MOSiR w Giżycku do  rywalizacji w zawodach stanęło 80  zawodników   z niepełnosprawnością intelektualną  reprezentujących Kluby Olimpiad Specjalnych z całego województwa. Zawodnicy zostali podzieleni  na grupy sprawnościowe z uwzględnieniem kryterium płci, wieku i poziomu sprawności. W zawodach wzięły udział cztery nasze pływaczki.

Nasze zawodniczki zdobyły 5 medali w konkurencjach indywidualnych w odpowiednich dla siebie grupach sprawnościowych: 3 złote i 2 srebrne, oraz złote medale w sztafecie 4x25m.

Mariola Kowalska – 3 złote (25m, 50m styl dowolny, sztafeta 4x25m)

Ewa Duda – 2 złote ( 25m styl klasyczny, sztafeta 4x25m)

Zofia Włodarska – 2 srebrne (25m, 50m styl dowolny)

1 złoty (sztafeta 4x25m)

Zofia Kubala -1 złoty (sztafeta 4x25m).

Zawodniczki przygotowała pani Paulina Kamieniecka.