Od 10 do 12 maja drużyna „Jezioranek” brała udział w eliminacjach Polskiej Edycji Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup 2017 ORGANIZATORZY:
Fundacja Razem Zmieniamy Świat
przy współudziale:
TZMO SA

CEL ORGANIZACJI IMPREZY:
1. Integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie z resztą społeczeństwa w oparciu o zasady akceptacji, zrozumienia i szacunku.
2. Popularyzacja piłki nożnej wśród niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domów pomocy społecznej i innych placówek opieki długoterminowej.
3. Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i obozów.
4. Stworzenie warunków do pokazania swoich umiejętności oraz możliwości sportowego współzawodnictwa, które jest bodźcem i stymulatorem rozwoju fizycznego.
5. Uświadomienie ogółowi społeczeństwa faktu, iż osoby o obniżonej sprawności intelektualnej mają nie tylko takie same prawa, ale posiadają również predyspozycje do uczestnictwa w sporcie, a przez to także w pełni życia społecznego.

Jak co roku, z radością spotkaliśmy się z przyjaciółmi a przy okazji pokazaliśmy jak się gra w piłkę nożną. Panowie dzielnie znosili ból pokopanych kostek i podrapanych pleców. Buziaki i do przyszłego roku!