czarek

o admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 27 blog entries.
2002, 2015

,,Malwa’’ Na IV Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Karaoke Osób Niepełnosprawnych Szczytno 2015-02-12

Luty 20th, 2015|

W imprezie wzięli udział  podopieczni 11 placówek – DPS Szczytno, DPS Grazymy, DPS Jeziorany, DPS Szyldak, ŚDS Barka Olsztyn, ŚDS Szczytno, Filia Spychowo, ŚDS Ukta, ŚDS Piasutno, WTZ Szczytno. Organizatorem przeglądu był oczywiście Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie. Wykonawcy z każdej placówki przedstawili po 3 piosenki w kategoriach:  disco – polo, biesiada, rozrywka. Podczas imprezy gospodarze częstowali nas kawą, herbatą oraz słodyczami. Nieoczekiwanym punktem programu był występ karaoke wszystkich opiekunów grup. […]

1302, 2015

ZAWODY MIĘDZYGRUPOWE 2015

Luty 13th, 2015|

Trzeciego lutego, w hali sportowej OSiR w Jezioranach odbyły się zawody międzygrupowe. Czterdziestu pięciu naszych mieszkańców brało udział w różnych ciekawych konkurencjach rekreacyjnych i sportowych. Zmaganiom sportowym towarzyszył gorący doping i skoczna muzyka. Słodkie nagrody wynagrodziły sportowy trud.

 

 

402, 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Luty 4th, 2015|

PLIKI DO POBRANIA:

Wykaz srodkow czystosci 2015

OGLOSZENIE chemia

Projekt Umowa chemia

501, 2015

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ BIOMASY

Styczeń 5th, 2015|

PLIK DO POBRANIA:

Wynik biomasa

2312, 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – Dostawa Leków

Grudzień 23rd, 2014|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia: Dostawa leków (załącznik nr 1)
2) termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2015 r
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie wymaga się szczególnych warunków
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie wymaga się
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz […]

1512, 2014

UKRYTE TALENTY

Grudzień 15th, 2014|

Jedenastego grudnia 2014 roku zorganizowaliśmy konkurs  UKRYTE TALENTY. Były to występy artystyczne w wykonaniu grupy mieszkanek naszego Domu. Wszyscy wykonawcy z satysfakcją i radością pokazali to, co potrafią najlepiej, przekazując nam wiele energii i pozytywnych emocji. Oklaskom nie było końca. Po  wszystkich prezentacjach uczestnicy konkursu otrzymali nagrody wręczone przez Panią Dyrektor.

212, 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

Grudzień 2nd, 2014|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI
Zamieszczone w BZP nr 394590 -2014 z dnia 02.12.2014 r.
1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach
Adres: ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany
2. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony art. 39
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. POZ. , 984 I 1047 i 1473 oraz 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 )

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja […]

2810, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Październik 28th, 2014|

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na posesji DPS Jeziorany I etap” , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, […]

2210, 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – biomasa

Październik 22nd, 2014|

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 500 mp biomasy

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: CAMPDOR Tomasz Florek , Dorotowo 63 A, 11-034 Stawiguda

Sporządził:
S. Kowalski

PLIK:Wynik_biomasa_10.2014

2110, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Październik 21st, 2014|

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na posesji DPS Jeziorany I etap” , prowadzonego w […]